Kivirakentaminen työllistää alueellisesti

Kivirakentaminen on suomalaista työtä, joka osaltaan pitää yhteiskunnan rattaat pyörimässä ja luo ympärilleen hyvinvointia. Kunnissa alan yrityksillä on suuri merkitys alueellisen kasvun tekijöinä, työnantajina ja työllisyyden ylläpitäjinä.

Kivirakentaminen työllistää ihmisiä eri puolilla maata, sekä suoraan tuoteteollisuuden kautta että välillisesti. Yritysten sijaintia määrittää pitkälti raaka-aineen saatavuus – raskaita materiaaleja ei kannata kuljettaa kauas, joten tiiliteollisuus on perinteisesti keskittynyt rannikoiden savialueille ja betoniteollisuus hiekkaharjujen tuntumaan.

Valtaosa kotimaista raaka-ainetta hyödyntävistä toimijoista on keskisuuria perheyrityksiä, jotka ovat paikkakuntiensa elinvoiman kannalta tärkeässä roolissa.

Suomalaiset kivirakentamisen yritykset toimivat vastuullisesti, huolehtien työntekijöistään sekä ympäristöstään. Työsuhteet ovat usein pitkiä, ja pienellä paikkakunnalla toimivan yrityksen palkkalistoilla voi olla saman perheen jäseniä monessa polvessa.

Yritykset työllistävät myös erityisryhmiä kuten maahanmuuttajia ja huolehtivat työntekijöidensä kouluttamisesta. Moni alalle nuorena tullut pääseekin kehittymään ja etenemään työssään ja toimimaan uransa aikana erilaisissa tehtävissä. Vaikka työ tehdään nykyisin moderneissa tehdasolosuhteissa, kivirakentamisessa näkyy tänäkin päivänä käsityön jälki ja alan töihin oppimisessa mestari-kisälli -malli on yhä voimissaan.

Kotimaisen kivirakentamisen yritykset ja heidän työntekijänsä tekevät päivittäin työtä Suomen rakentamiseksi ja vievät samalla eteenpäin alansa arvokasta osaamista ja ammattitaitoa, jolla aikanaan rakennetaan myös huomisen yhteiskuntaa.