Kuivatuotteet

Kuivatuotteet ovat jauhemaisessa muodossa työmaille toimitettavia tuotteita, jotka ovat keskeinen osa kivirakentamista. Kuivatuotteita ovat muun muassa kuivalaastit ja -betonit, rappaus- ja korjauslaastit, julkisivupinnoitteet, seinä- ja lattiatasoitteet, lattiapinnoitteet sekä laatoitus- ja vedeneristystuotteet.

Valmistus

Kuivatuotteet valmistetaan automatisoiduissa tuotantolaitoksissa. Niiden valmistusprosessi on suhteellisen yksinkertainen: oleellisinta lopputuloksen kannalta on tuotteiden valmistusresepti eli raaka-aineet ja niiden suhde. Yksinkertaisimmissa tuotteissa voi olla vain muutama raaka-aine, kun taas monimutkaisimmissa lähes parikymmentä. Kaikki kuivatuotteet ovat pitkällisen tuotekehityksen tuloksia ja monin tavoin testattuja.

Tuotekehityksen tavoitteena on turvallisuus ja käyttäjäystävällisyys – hyvät, toimivat tuotteet tekevät työn tekijälleen mahdollisimman yksinkertaiseksi, riskittömäksi ja nopeaksi. Keskeistä on, että tuotteiden käyttäjä tietää tarkoin, mitä ollaan tekemässä ja mitä tuotteelta käyttökohteessa vaaditaan. Esimerkiksi tuotteen lujuus ja soveltuvuus ulkokäyttöön ovat keskeisiä tekijöitä käyttömahdollisuuksia pohdittaessa.

Laasteja moneen lähtöön

Laasteissa toteutuvat kaikki kivirakentamisen edut: tuotteet ovat palamattomia ja kestävät kovetuttuaan hyvin kosteutta. Laasteja valmistetaan useisiin eri käyttötarkoituksiin kuten tiilien ja harkkojen muuraukseen, rappauksiin, saumauksiin ja laatoituksiin. Lisäksi valmistetaan erikoislaasteja erilaisiin käyttötarkoituksiin kuten takkojen muurauksiin.

Laastien ominaisuudet kuten lujuus, tartunta, pakkasenkestävyys, väri sekä levitettävyys vaihtelevat käyttötarkoituksesta riippuen. Harkkojen ja väliseinälaattojen muurauksessa on viime vuosina yleistynyt ohutsaumamuuraus, jossa laasti muistuttaa liimaa. Laastin levitys tapahtuu työhön vartavasten kehitetyillä erikoistyövälineillä.

Rappausta on käytetty jo vuosisatoja julkisivujen pinnoitusmenetelmänä. Se muodostaa rakennukseen yhtenäisen, ehjän pinnan, joka peittää tehokkaasti alusrakenteen pienet epätasaisuudet. Rappauskerrokset myös suojaavat alusrakennetta säärasitukselta ja mekaaniselta kulutukselta. Lisäksi rappaus antaa julkisivulle kauniin ilmeikkään, muotoiltavan ja tarvittaessa maalattavan pinnan.

Tasoitteet viimeistelevät pinnan

Tasoitteilla on kivirakentamisessa tärkeä rooli. Ne on kehitetty täyttämään alustojen kuten betonin huokoset ja levyjen saumat sekä oikaisemaan pintojen mahdolliset epätasaisuudet. Tasoitteita käytetään sekä seinissä että lattioilla. Ilman niitä rakentamisen lopputulos olisi viimeistelemätön ja rosoinen.
Tasoitetyön onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä on useita. Laadukkaan tasoitteen keskeisiä ominaisuuksia ovat sen työstettävyys ja täyttökyky, mutta myös tasalaatuisuus, hiottavuus, mekaaninen lujuus, tartunta, kuivumisaika, väri ja ympäristövaikutukset ovat tärkeitä perusominaisuuksia.

Pitkälle edennyt tuotekehitys on tuonut monenlaisia tasoiteratkaisuja eri käyttötarkoituksiin. Tasoitteilla ei nykyisin olekaan merkitystä ainoastaan rakennuksen ulkonäön kannalta, vaan markkinoilta löytyy mm. matala-alkalisia tasoitteita, joilla voidaan vaikuttaa ehkäisevästi sisäilmaongelmien syntyyn ja siten edistää terveellistä asumista.

 

Kuivatuotteet

Kuivatuotteet ovat jauhemaisessa muodossa työmaille toimitettavia tuotteita, jotka ovat keskeinen osa kivirakentamista. Kuivatuotteita ovat…

Kunnallistekniset tuotteet

Kunnallisteknisillä tuotteilla rakennetaan yhteiskuntamme toimivuuden kannalta elintärkeää infraa kuten viemäri- ja hulevesijärjestelm…

Paalut

Paalut ovat heikosti kantavan maan perustamisratkaisuja, joita tarvitaan erityisesti kaupunkien tiiviisti rakennetuilla kaava-alueilla, kun …

Poltettu tiili

Maailmalla tiilestä on muurattu taloja jo vuosituhansien ajan, ja Suomessakin jo satoja vuosia. Ensimmäiset suomalaiset tiilet valmistetti…

Leca-kevytsora

Kevytsora on monikäyttöinen materiaali, jota käytetään talojen perustus- ja runkomateriaalina, eristeinä sekä ylä- että alapohjissa…

Harkot

Eri tyyppisistä harkoista löytyy sopivia vaihtoehtoja niin rakennusten perustuksiin, ulkoseiniin ja ääntä eristäviin väliseinärakent…

Betonielementit

Betonielementtejä eli betonisia valmisosia käytetään kaikentyyppisessä talonrakentamisessa. Elementeistä kooten voidaan tehdä omakoti…

Valmisbetoni

Betoni on maailman eniten käytetty rakennusmateriaali. Sitä valmistetaan vuosittain noin 13 miljardia kuutiometriä, eli noin 2 kuutiometr…

Kahi-tuotteet

Kahi-tuotteiksi kutsutaan kalkkihiekkatiiliä ja -harkkoja. Ne ovat sekä mekaanisesti että ekologisesti kestäviä rakennusmateriaaleja, j…

Ympäristörakentamisen tuotteet

Ympäristörakentaminen, toiselta nimeltään maisemarakentaminen, on monimuotoinen kokonaisuus, joka pitää sisällään piha- ja viherrak…

Sementti

Sementti on betonin tärkein raaka-aine, sillä reagoidessaan veden kanssa se saa aikaan betonin kovettumisen. Suomen kehitys nykyisenkaltai…

Tutustu kivipohjaisiin materiaaleihin – katso videot

Suomea rakentamassa kertoo kivirakentamisen taustalla olevasta työstä, materiaaleista ja tekijöistä, joita ilman parhaa…