Leca-kevytsora

Kevytsora on monikäyttöinen materiaali, jota käytetään talojen perustus- ja runkomateriaalina, eristeinä sekä ylä- että alapohjissa, viherkattojen maisemoinnissa ja infrarakentamisessa useissa eri käyttötarkoituksissa – keventeenä, routasuojauksena sekä ylempiä rakennekerroksia kuivaavana ja vettä läpäisevänä rakenteena.

Suomessa kevytsoraa valmistaa Leca Finland Oy, joka markkinoi kevytsoraa lisensoidulla Leca-tuotemerkillä. Tuotemerkin mukaan kevytsoraa kutsutaankin usein Leca-soraksi ja siitä tehtyjä harkkoja Leca-harkoiksi.

Historia: Kuusankoskelta koko maan rakennusmateriaaliksi

Renlundin tytäryhtiö Leca Oy aloitti Leca®-kevytsoran valmistuksen Kuusankoskella vuonna 1951, toisena maailmassa. Valmistuslisenssi ostettiin Tanskasta Randersin tehtaalta. Kevytsoran valmistusprosessissa savi nostettiin ruoppaajaa muistuttavalla ketjukaivurilla ylös, minkä jälkeen se kuljetettiin dieselveturilla ja kuuppavaunulla raiteita pitkin tehtaalle. Kevyemmissä töissä käytettiin apuna hevosia, mutta myös ihmiset saivat tarttua lapion varteen.

Vuonna 1959 Osuustukkukauppa osti kevytsoratehtaan Renlundilta. Autotallissa toimivassa koevalimossa valettiin elementtejä ja Leca-tiiliä. Kevytsoraa alettiin 60-luvulla käyttää tie-, katu- ja maanrakenteisiin, ja talojen perustuksiin ja alapohjiin sitä kului niin paljon kuin vain ehdittiin valmistaa. Leca-soran menekki kattojen lämmityseristeenä kasvoi, kun tasakatot tulivat muotiin 1970-luvulla ja kevytsoraharkkojen käyttö pientalojen perustuksissa yleistyi.

Vuonna 1982 Kuusankosken tehdas siirtyi Lohja Oy:n omistukseen. Kevytsoran kysyntä jatkoi kasvuaan, ja Kuusankoskelle rakennettiin uusi tehdas vuonna 1991. Uuden linjan myötä kevytsoran tuotanto kaksinkertaistui. Samalla ympäristöasioissa otettiin suuri harppaus eteenpäin: Tehtaalle rakennettiin tehokkaat savukaasujen puhdistimet, nykyaikainen seulontalaitos ja katetut varastot.

Vuonna 1972 ympyrä sulkeutui, kun Oy Renlund Ab rakennutti Hausjärvelle Leca-harkkotehtaan. Tehdasrakennuksen materiaalit tuotiin Leca-soratehtaalta Kuusankoskelta: ulkoseinät muurattiin Leca-harkoista ja katto tehtiin Leca-elementeistä.

Materiaali ja valmistus

Leca-kevytsora valmistetaan savesta. Valmistusprosessissa savea paisutetaan korkeassa lämpötilassa, jolloin siitä muodostuu pinnaltaan tiiviitä, mutta sisältä huokoisia rakeita. Saven laatu ja poltossa käytettävän energian syöttö määrittävät tuotteen ominaisuudet. Leca-kevytsorareseptit muodostetaan yhdistelemällä keskenään seulottuja raekokoja tietyissä suhteissa tuotelaatujen mukaisesti. Lisäksi joihinkin tuotteisiin lisätään lisäainetta kapillaarisen vedennousun pienentämiseksi.

Kevytsora on materiaali, jolla on monia etuja. Se on kestävää, mutta huokoisuus tekee siitä keveän ja lämpöä eristävän. Keraamisena materiaalina se ei pala eikä ime itseensä vettä.

Leca-sorasta valmistetaan myös eri kokoisia ja tyyppisiä harkkoja. Harkkojen valmistuksessa käytetään kevytsoran lisäksi vettä ja sementtiä. Harkkojen lujuutta ja muita ominaisuuksia säädellään halutuiksi lisäämällä harkkomassaan hiekkaa. Lisäksi eristeharkoissa käytetään polyuretaanieristettä harkkokuorien välissä. Harkot valmistetaan maakosteasta massasta, joka täytetään muotteihin ja tärytetään lopulliseen muotoonsa ja tiiviyteensä. Valmiit harkot siirretään kuivaamoon, jossa ne kehittävät lujuutensa.

Kevyt ja helppokäyttöinen materiaali säästää aikaa ja vaivaa

Kevytsora on nimensä mukaisesti kevyttä, mikä helpottaa huomattavasti rakentajien työtä työmailla. Mikäli työmaalle johtava reitti on kapea tai muuten haasteellinen, Leca-sora voidaan myös puhaltaa letkulla haluttuun paikkaan suoraan ajoneuvoista. Tämä säästää sekä aikaa että resursseja. Kun kevytsora puhalletaan paikoilleen, rakennustyömaalla ei tarvita työmaanosturia, autonosturia sen enempää kuin varastointipaikkaakaan.

Suomea rakentamassa -kampanja kertoo kivirakentamisen taustalla olevasta työstä ja tekijöistä, joita ilman parhaatkin innovaatiot jäisivät teorian tasolle.

Kunnallistekniset tuotteet

Kunnallisteknisillä tuotteilla rakennetaan yhteiskuntamme toimivuuden kannalta elintärkeää infraa kuten viemäri- ja hulevesijärjestelm…

Paalut

Paalut ovat heikosti kantavan maan perustamisratkaisuja, joita tarvitaan erityisesti kaupunkien tiiviisti rakennetuilla kaava-alueilla, kun …

Poltettu tiili

Maailmalla tiilestä on muurattu taloja jo vuosituhansien ajan, ja Suomessakin jo satoja vuosia. Ensimmäiset suomalaiset tiilet valmistetti…

Leca-kevytsora

Kevytsora on monikäyttöinen materiaali, jota käytetään talojen perustus- ja runkomateriaalina, eristeinä sekä ylä- että alapohjissa…

Harkot

Eri tyyppisistä harkoista löytyy sopivia vaihtoehtoja niin rakennusten perustuksiin, ulkoseiniin ja ääntä eristäviin väliseinärakent…

Betonielementit

Betonielementtejä eli betonisia valmisosia käytetään kaikentyyppisessä talonrakentamisessa. Elementeistä kooten voidaan tehdä omakoti…

Valmisbetoni

Betoni on maailman eniten käytetty rakennusmateriaali. Sitä valmistetaan vuosittain noin 13 miljardia kuutiometriä, eli noin 2 kuutiometr…

Kahi-tuotteet

Kahi-tuotteiksi kutsutaan kalkkihiekkatiiliä ja -harkkoja. Ne ovat sekä mekaanisesti että ekologisesti kestäviä rakennusmateriaaleja, j…

Ympäristörakentamisen tuotteet

Ympäristörakentaminen, toiselta nimeltään maisemarakentaminen, on monimuotoinen kokonaisuus, joka pitää sisällään piha- ja viherrak…

Sementti

Sementti on betonin tärkein raaka-aine, sillä reagoidessaan veden kanssa se saa aikaan betonin kovettumisen. Suomen kehitys nykyisenkaltai…

Tutustu kivipohjaisiin materiaaleihin – katso videot

Suomea rakentamassa kertoo kivirakentamisen taustalla olevasta työstä, materiaaleista ja tekijöistä, joita ilman parhaa…

Kuivatuotteet

Kuivatuotteet ovat jauhemaisessa muodossa työmaille toimitettavia tuotteita, jotka ovat keskeinen osa kivirakentamista. Kuivatuotteita ovat…