Kahi-tuotteet

Kahi-tuotteiksi kutsutaan kalkkihiekkatiiliä ja -harkkoja. Ne ovat sekä mekaanisesti että ekologisesti kestäviä rakennusmateriaaleja, jotka valmistetaan luonnonaineksista: vedestä, kvartsipitoisesta hiekasta ja poltetusta kalkista. Kahi-tuotteita käytetään sekä rakennusten väliseinissä että julkisivuissa.

Kalkkihiekkatuotteiden historia

Kalkkihiekkatiili ei suinkaan ole uusi tulokas materiaalimarkkinoilla: sen valmistusmenetelmä patentoitiin jo vuonna 1880, ja Suomessa valmistus alkoi vuonna 1897. Teollisesti kalkkihiekkakiviä alettiin valmistaa Tvärminneen perustetussa tehtaassa vuonna 1908. Mahdollisesti Suomen vanhin kalkkihiekkatiilinen rakennus on Verlan tehdasmuseon pihalla oleva 1910-luvun alussa muurattu rakennus, joka toimii nykyisin kahvilana.

Vuonna 1974 Suomessa oli toiminnassa neljä Kahi-tuotteita valmistavaa tehdasta. Parhaimmillaan Suomessa valmistui vuodessa yli sata miljoonaa kalkkihiekkatiiltä, joita käytettiin mm. pientalojen julkisivuissa. Kalkkihiekkakivistä tehtyjä väliseiniä on käytetty 1970-luvulta lähtien mm. sairaaloissa, virastotaloissa, kouluissa, päiväkodeissa ja hotelleissa.

Nykyisin Pohjoismaiden Kahi-tuotteiden valmistus keskittyy Suomen Kiikalaan, Saint-Gobain Finland Weberin Kahi-tiilitehtaalle, joka täytti vastikään 50 vuotta. Tehtaan tuotanto on noin kymmenen miljoonaa kalkkihiekkakiveä vuodessa. Tehtaan varhaisina vuosina suuri osa töistä, mm. hiekan syöttö ja tiilten lastaaminen, tehtiin käsin, mutta nuo ajat ovat nykyisin muisto vain: vuosien varrella toteutettujen investointien jälkeen Kiikalan tehdas on prosessiltaan hyvin tehokas tuotantolaitos, jossa automaatio on viety pitkälle.

Vuosikymmenien mittaan kalkkihiekkakivien keskikoko on kasvanut kolmesta kilosta kymmeneen, kun Kahi-ratkaisujen kehityksen myötä valmistuksen painopiste on siirtynyt tiilistä suurempiin harkkoihin.

Luja ja kestävä kalkkikivi

Kestävät, lujat väliseinät sekä julkisivut rakentuvat kalkkihiekkaharkoista nopeasti sekä taloudellisesti.

Väliseinissä kalkkihiekkakiven etuja ovat ääneneristävyys ja palonkestävyys, jotka saavutetaan jo suhteellisen ohuilla, yksinkertaisilla rakenteilla ilman kaksoisrunkoja tai moninkertaisia levyrakenteita ja villaeristeitä. Lisäksi kalkkihiekkakiven etuna on erinomainen kulutuskestävyys, pieni kuivumiskutistuma ja helppohoitoisuus. Kahi-rakenteet varastoivat myös lämpöä, mikä parantaa asumisen viihtyvyyttä ja säästää lämmitys- ja jäähdytysenergiaa.

Energiatehokas valmistusprosessi

Kalkkihiekkatiilien ja -harkkojen valmistuksessa käytettävät raaka-aineet – vesi, kvartsipitoinen hiekka ja poltettu kalkki – annostellaan ja sekoitetaan hyvin keskenään. Hiekka otetaan tehtaan omalta alueelta ja sitä täydennetään hienolla fillerihiekalla. Poltettua kalkkia käytetään valmistuksessa yleensä 6–10 painoprosenttia.

Raaka-aineiden sekoittamisen jälkeen poltetun kalkin sammuminen tapahtuu reaktoreissa. Valmis massa muotoillaan suurilla puristimilla tiiliaihioiksi, minkä jälkeen vaunuihin ladotut tiilet höyrykarkaistaan autoklaaveissa korkeassa 15 barin paineessa (noin 200 celsius-asteessa) 7,5 tunnin ajan.

Kahi-tuotteiden valmistusprosessi on energiatehokas, sillä höyrykarkaisussa lämpötila on verrattain alhainen. Energiatehokkuus yhdistettynä luonnonmateriaalien käyttöön tekee kalkkihiekkakivistä ympäristöystävällisen ja ekotehokkaan rakennusmateriaalin.

Kunnallistekniset tuotteet

Kunnallisteknisillä tuotteilla rakennetaan yhteiskuntamme toimivuuden kannalta elintärkeää infraa kuten viemäri- ja hulevesijärjestelm…

Paalut

Paalut ovat heikosti kantavan maan perustamisratkaisuja, joita tarvitaan erityisesti kaupunkien tiiviisti rakennetuilla kaava-alueilla, kun …

Poltettu tiili

Maailmalla tiilestä on muurattu taloja jo vuosituhansien ajan, ja Suomessakin jo satoja vuosia. Ensimmäiset suomalaiset tiilet valmistetti…

Leca-kevytsora

Kevytsora on monikäyttöinen materiaali, jota käytetään talojen perustus- ja runkomateriaalina, eristeinä sekä ylä- että alapohjissa…

Harkot

Eri tyyppisistä harkoista löytyy sopivia vaihtoehtoja niin rakennusten perustuksiin, ulkoseiniin ja ääntä eristäviin väliseinärakent…

Betonielementit

Betonielementtejä eli betonisia valmisosia käytetään kaikentyyppisessä talonrakentamisessa. Elementeistä kooten voidaan tehdä omakoti…

Valmisbetoni

Betoni on maailman eniten käytetty rakennusmateriaali. Sitä valmistetaan vuosittain noin 13 miljardia kuutiometriä, eli noin 2 kuutiometr…

Kahi-tuotteet

Kahi-tuotteiksi kutsutaan kalkkihiekkatiiliä ja -harkkoja. Ne ovat sekä mekaanisesti että ekologisesti kestäviä rakennusmateriaaleja, j…

Ympäristörakentamisen tuotteet

Ympäristörakentaminen, toiselta nimeltään maisemarakentaminen, on monimuotoinen kokonaisuus, joka pitää sisällään piha- ja viherrak…

Sementti

Sementti on betonin tärkein raaka-aine, sillä reagoidessaan veden kanssa se saa aikaan betonin kovettumisen. Suomen kehitys nykyisenkaltai…

Tutustu kivipohjaisiin materiaaleihin – katso videot

Suomea rakentamassa kertoo kivirakentamisen taustalla olevasta työstä, materiaaleista ja tekijöistä, joita ilman parhaa…

Kuivatuotteet

Kuivatuotteet ovat jauhemaisessa muodossa työmaille toimitettavia tuotteita, jotka ovat keskeinen osa kivirakentamista. Kuivatuotteita ovat…