Ympäristörakentamisen tuotteet

Ympäristörakentaminen, toiselta nimeltään maisemarakentaminen, on monimuotoinen kokonaisuus, joka pitää sisällään piha- ja viherrakentamisen kaikki vaiheet maansiirrosta sähkötöihin, salaojiin, jätevarastoihin ja istutuksiin. Tässä työssä käytetään laajasti kivipohjaisia tuotteita murskeesta kevytsoraan. Maan pinnan päälle näkyviin jääviä kohteita ovat mm. kiveykset, muurit ja portaat.

Ympäristörakentamisen tuotteita ovat päällystekivet, päällystelaatat, muurikivet, reunakivet ja hulevesien hallinnan tuotteet sekä kaikkia edellä mainittuja täydentävät tuotteet ja pienelementit. Myös erilaisia erikoistuotteita ja ympäristötaidetta toteutetaan kivimateriaaleilla.

Tavoitteena viihtyisä ympäristö

Rakennetun ympäristön visuaalinen ilme ja kaupunkikuva eivät muodostu yksin rakennuksista. Ympäristörakentamisen tuotteet täydentävät ja jäsentävät kokonaisuutta luoden siitä miellyttävän katsoa ja elää. Tavoitteena on ympäristö, joka on viihtyisä, toimiva ja turvallinen – sellainen, jossa ihmiset mielellään oleskelevat.

Kaupungeissa kivipäällysteet kuuluvat katukuvaan, ja etenkin toreilla ja aukioilla ne voivat muodostua tärkeäksi kaupunkikuvalliseksi elementiksi, jonka ominaisuudet luovat leimansa koko alueen ilmeeseen. Kivipohjaisista ympäristörakentamisen tuotteista syntyvät myös laadukkaat puistot ja urheilu- sekä muut vapaa-ajan alueet, jotka tarjoavat monia mukavia ajanviettomahdollisuuksia.

Kivi on löytänyt tiensä myös kuluttajien käyttöön: erilaisten kivipohjaisten tuotteiden käyttö on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti pientalojen ja asuinkerrostalojen pihoissa. Onnistunut ympäristörakentaminen nostaa aina kiinteistön arvoa.

Materiaali ja valmistus

Ympäristörakentamisen tuotteita valmistetaan useista erilaisista kivimateriaaleista: poltetusta tiilestä, luonnonkivestä ja betonista. Kunkin materiaalin kohdalla valmistusprosessi on omanlaisensa.

Poltetut tiilet valmistetaan yli tuhannen asteen lämpötilassa. Pääraaka-aineena on savi, minkä lisäksi valmistuksessa käytetään vettä, hiekkaa, sahanpurua ja kalkkia. Eri polttotekniikoilla voidaan saavuttaa tiilille tietynlainen ulkonäkö tai ominaisuudet.

Luonnonkivestä valmistettavat tuotteet puolestaan louhitaan, jonka jälkeen ne tyypillisesti sahataan tai hakataan muotoonsa. Luonnonkivi tuo ympäristörakentamiseen ajatonta, luonnollista kauneutta. Luonnonkivipäällysteitä voi myös yhdistää betonikiviin ja -laattoihin.

Ympäristöbetonituotteet valmistetaan tehdasolosuhteissa pitkälle automatisoiduilla tuotantolinjoilla. Betonituotteille yhteinen piirre on tuotteiden tasainen ja korkea laatu. Tuotteissa käytettävä betonimassa on ns. puristetärytettävää betonia, joka tärytetään mittatarkassa teräsmuotissa siten, että betonimassa on tärytyksen aikana paineen alaisena. Korkean lujuuden ansiosta näiden tuotteiden pakkasenkestävyys ja kulutuskestävyys ovat erittäin hyviä.

Ympäristöbetonituotteita valmistetaan eri väreissä, ja niiden pinnat voivat myös olla kuvioituja tai ne voidaan käsitellä esimerkiksi hiekkapuhaltamalla tai hiomalla.

Kunnallistekniset tuotteet

Kunnallisteknisillä tuotteilla rakennetaan yhteiskuntamme toimivuuden kannalta elintärkeää infraa kuten viemäri- ja hulevesijärjestelm…

Paalut

Paalut ovat heikosti kantavan maan perustamisratkaisuja, joita tarvitaan erityisesti kaupunkien tiiviisti rakennetuilla kaava-alueilla, kun …

Poltettu tiili

Maailmalla tiilestä on muurattu taloja jo vuosituhansien ajan, ja Suomessakin jo satoja vuosia. Ensimmäiset suomalaiset tiilet valmistetti…

Leca-kevytsora

Kevytsora on monikäyttöinen materiaali, jota käytetään talojen perustus- ja runkomateriaalina, eristeinä sekä ylä- että alapohjissa…

Harkot

Eri tyyppisistä harkoista löytyy sopivia vaihtoehtoja niin rakennusten perustuksiin, ulkoseiniin ja ääntä eristäviin väliseinärakent…

Betonielementit

Betonielementtejä eli betonisia valmisosia käytetään kaikentyyppisessä talonrakentamisessa. Elementeistä kooten voidaan tehdä omakoti…

Valmisbetoni

Betoni on maailman eniten käytetty rakennusmateriaali. Sitä valmistetaan vuosittain noin 13 miljardia kuutiometriä, eli noin 2 kuutiometr…

Kahi-tuotteet

Kahi-tuotteiksi kutsutaan kalkkihiekkatiiliä ja -harkkoja. Ne ovat sekä mekaanisesti että ekologisesti kestäviä rakennusmateriaaleja, j…

Ympäristörakentamisen tuotteet

Ympäristörakentaminen, toiselta nimeltään maisemarakentaminen, on monimuotoinen kokonaisuus, joka pitää sisällään piha- ja viherrak…

Sementti

Sementti on betonin tärkein raaka-aine, sillä reagoidessaan veden kanssa se saa aikaan betonin kovettumisen. Suomen kehitys nykyisenkaltai…

Tutustu kivipohjaisiin materiaaleihin – katso videot

Suomea rakentamassa kertoo kivirakentamisen taustalla olevasta työstä, materiaaleista ja tekijöistä, joita ilman parhaa…

Kuivatuotteet

Kuivatuotteet ovat jauhemaisessa muodossa työmaille toimitettavia tuotteita, jotka ovat keskeinen osa kivirakentamista. Kuivatuotteita ovat…