SISÄLTÖ AVAINSANALLA työllisyys

Videolla jo huimat 62 000 katsojaa!

Kivirakentajien elokuussa 2014 julkaisemalla Tunne kivi -animaatiolla on tähän mennessä jo huimat 62 000 katsojaa YouTubessa. Luku saa merkitystä, kun sitä vertaa esimerkiksi ”kilpakumppanimme” Puuinfon Puun tarina -videoon. Jälkimmäinen on julkaistu joulukuussa 2014. Sillä on vajaat 1400 näyttökertaa.

Lue lisää

Rakentamisesta vauhtia koko kansantalouteen

Rakentaminen on suhdanneherkkä ja työvoimavaltainen ala, jonka voi oikeilla politiikkatoimilla valjastaa uuden kasvun airueeksi. Harkitsemattomilla päätöksillä voidaan puolestaan syödä uuden nousun eväitä. Hiljattain on kuultu huolestuttavia uutisia.

Lue lisää

Rakentaminen kantaa yhteiskuntavastuuta

Päivän Helsingin Sanomat kertoi Rakennusteollisuuden tarjoavan yhteistyön kättä kasvaneen siirtolaisvirran oloissa. Ala haluaisi kouluttaa jopa kymmeniätuhansia maahanmuuttajia tulevina vuosina. Miten tämä on vallitsevan työttömyystilanteen oloissa mahdollista tai järkevää? Syy on siinä, että tällä hetkellä työ ja tekijä ei rakennusalalla kohtaa. Puhutaan termistä ”kohtaanto-ongelma”.

Lue lisää

Kiertotaloutta kilpailukyvyn edistämiseksi

Kiertotalous on käsite, joka on sekä Brysselissä että Suomessa ollut monen huulilla viimeisen vuoden aikana. Kiertotalouden tavoitetta on sinänsä helppo ymmärtää – maapallon resurssien huvetessa on pakko miettiä, miten raaka-aineita voitaisiin käyttää tehokkaammin ja miten jätteen määrää voidaan vähentää. Mutta miten kiertotaloutta käytännössä edistetään?

Lue lisää

Sipilän hallitukselta reilua lopettaa yhden rakennusmateriaalin budjettituki

Eduskunnan ympäristövaliokunta on antanut oman lausuntonsa valtion ensi vuoden talousarviosta. Valiokunta toteaa tuoreessa lausunnossaan aivan oikein, että hallitusohjelman edistämiskirjauksesta huolimatta erillistä määrärahaa ei ensi vuodelle puurakentamisen tukemiseen ole osoitettu. Ei ole muuten esimerkiksi kivirakentamiseenkaan. Valinta on reilu ja viisas Juha Sipilän hallitukselta tilanteessa, jossa juuri reilu ja avoin kilpailu voi nostaa Suomea tahmeasta kasvusta uuteen vauhtiin.

Lue lisää

Kestävä rakentaminen huomioi muutakin kuin ympäristön

Yritysten yhteiskuntavastuusta on varmasti lähes yhtä monta määritelmää, kuin on puhujaa. Eräs tapa kuvata sitä on puhua toimenpiteistä, joilla edistetään yhteistä hyvää paljon yrityksen liiketoiminnan tai lainsäädännön edellyttämää laajemmin. Tällöin ei siis mennä siitä mistä aita on matalin, vaan yritys toteuttaa ”kansalaisuuttaan” huomattavan aktiivisesti.

Lue lisää

Kyllä kansa tietää

Kaikki muistavat politiikan historiasta lausahduksen ”kyllä kansa tietää”. Usein kuuleekin vedottavan jo lähes myyttisiin kansan syviin riveihin, kun omalle näkemykselle haetaan tukea. Demokratiassa kansa päättää ja edustuksellisessa demokratiassa kansanedustajat toimivat päätöksentekijöinä saamallaan mandaatilla. Suorassa demokratiassa kansalta kysytään mielipidettä ilman välikäsiä. Tällä suodattamattomalla tiedolla on oma arvonsa.

Lue lisää

Rakentaminen talouskehityksen ilmapuntarina

Talouden kehitystä ei yritetä lukea teelehdistä, vaikka ennusteiden osumisen perusteella näin voisi joskus ajatella. Todellisuudessa erilaisia talouden ja työmarkkinoiden tunnuslukuja seurataan pitkinä aikasarjoina ja pyritään näin luomaan mahdollisimman luotettava pohja tulevan kehityksen arvioinnille. Yksi tärkeimmistä ”ilmapuntareista” tulevaa talouskehitystä arvioitaessa on perinteisesti ollut rakentaminen. Rakentamisen kiihtyminen edellyttää yleisempää optimismia yhteiskunnassa, halukkuutta investoida ja rakentaa uutta.

Lue lisää

Iso veli, otetaanko järki käteen kierrättämisessä?

Kaikki tuntevat George Orwellin klassikkoromaanin 1984, jossa nykyisen reality-tv:n esikuva iso veli valvoo kansalaisia herkeämättä. Orwellin aikalaiskritiikki on osoittautunut ajattomaksi. Aina löytyy sääntöjä ja päätöksiä, joiden tärkein perustelu näyttää olevan päätös itsessään, ei logiikka sen taustalla. Näin on toisinaan myös suomalaisessa rakentamisessa, jossa – kuten missä tahansa liiketoiminnassa – vapaa kilpailu tuottaisi parhaat kokonaishyödyt.

Lue lisää

Vetoomus hallitusohjelmaneuvottelijoille

8.5.2015

Puheenjohtaja Juha Sipilä
Puheenjohtaja Timo Soini
Puheenjohtaja Alexander Stubb

Vetoomus hallitusohjelmaneuvottelijoille: terveellä kilpailulla kasvua ja työpaikkoja suomalaiseen rakentamiseen

Lue lisää
1 2 3 4