Kansanedustaja, huomioi nämä asiat rakentamisesta

Kansanedustajana käsittelet todennäköisesti runsaasti myös rakentamiseen liittyviä ehdotuksia toimikautesi aikana. Kivirakentajien mielestä on tärkeää, että kestävää kaupungistumista tuetaan viisailla päätöksillä.

Artikkeli | Tiina Kaskiaro 1.2.2019

Rakennettua ympäristöä tulisi ohjata enemmän kokonaisuutena. Elinvoimaisuuteen, viihtyvyyteen ja ekologisuuteen liittyvät tekijät vaikuttavat olennaisesti kaavoitukseen, liikenteeseen, maankäyttöön ja rakentamiseen. Erityisesti rakentaminen on tärkeä osa tätä kokonaisuutta ja elintärkeä asia koko Suomen menestymisen näkökulmasta.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta on valmisteltu parlamentaarisesti. Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta ja helpottaa lain toimeenpanoa. Siinä otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen tulevaisuuden näkymät, aluehallinnon muutokset ja jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö. Näköpiirissä olevia laajoja ilmiöitä ovat muun muassa ilmasto- ja energiakysymykset, aluerakenteen erilaistuminen, kaupungistuminen, liikkumisen murros, elinkaari- ja vähähiilisyysnäkökohdat, digitalisaatio sekä hallinnon muutokset.

Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi monet muut lait vaikuttavat alueidenkäyttöön ja rakentamiseen. Uudistuksessa kirkastetaan eri säädösten roolia. Euroopan unionin lainsäädäntö vaikuttaa merkittävästi rakentamisen ohjaukseen muun muassa energiatehokkuuden osalta. Lainsäädännön kehittämiselle luovat puitteita myös kansainväliset sopimukset, joihin liittyy merkittäviä alueidenkäytöllisiä ulottuvuuksia. Näistä yksi on Pariisin ilmastosopimus.

Tarjoamme sinulle tutkittua tietoa, mielenkiintoisia aineistoja sekä näkemyksiä kestävästä rakentamisesta. Uskomme reilun kilpailun johtavan innovaatioiden kautta kustannuskilpailukykyiseen asuntorakentamiseen. Samoin ympäristövaikutuksia kyetään aidosti rajaamaan parhaiten silloin, kun rakennusala toteuttaa päättäjien asettamia toiminnallisia tavoitteita tehokkaasti.

Aikamme suuret haasteet ratkaistaan rakennetun ympäristön valinnoilla. Päästöjen kehitys, talouskasvu ja kansalaisten hyvinvointi kytkeytyvät kaikki rakennettuun ympäristöön.

Alta sinulle avautuu tietopaketti, joka on käytettävissäsi myös, kun päästöjä vähennetään. Toivotammekin sinulle antoisaa lukemista ja vastaamme mielellämme heränneisiin kysymyksiin.

>Kivi on ympäristöystävällinen materiaali

Viisas rakentaminen on aina kokonaisuus. Täältä löydät tietoa ja tutkimuksia niistä ominaisuuksista, jotka tekevät kivestä ympäristöystävällisen ja taloudellisen rakennusmateriaalin

 • Rakentamisen hiilijalanjälki
 • Elinkaariajattelu
 • Kiertotalous

>Kotimainen kivi työllistää

Kivirakentaminen työllistää tuhansia suomalaisia. Tästä osiosta löydät tietoa miten ja missä ala työllistää.

 • Työllisyys
 • Aluetalous

>Kivirakennus on kestävä

Kestävä rakentaminen on ennen kaikkea vastuullisuutta. Kun rakentamisen vaikutuksia arvioidaan, on tärkeää ottaa huomioon rakennusten koko elinkaari.

 • Rakennetun ympäristön ohjaaminen
 • Vastuullisuus
 • Elinkaari

>Reilu kilpailu

Yritykset toimivat parhaiten kilpaillessaan reilusti keskenään. Materiaalineutraali säädösten valmistelu onkin ollut koko rakennusalalle keskeinen asia jo pitkään.

 • Lainsäädäntö
 • Kaavoitus
 • Rakentamisen sääntely

>Puhdas sisäilma ja hyvinvointi

Hyvä tila on tarkoituksenmukainen, turvallinen ja viihtyisä. Rakenteet suunnitellaan ja tehdään niin tiiviiksi, että niiden läpi ei kulkeudu epäpuhtauksia sisäilmaan. Hyvä sisäilma on tärkeä hyvän elämän perustekijä.

 • Hyvä sisäilma
 • Rakentamisen laatu

Palaa sivulle ”Rakentamisen suuntaan vaikutetaan kolmella eri tasolla”