Kivirakennus on kestävä

Kestävä rakentaminen on ennen kaikkea vastuullisuutta. Kun rakentamisen vaikutuksia arvioidaan, on tärkeää ottaa huomioon rakennusten koko elinkaari. Ympäristöominaisuuksien osoittamiseen ovat olemassa läpinäkyvät, eurooppalaisiin standardeihin perustuvat menetelmät. kivirak_ikoni_talot-01

Pelkän rakentamisen aiheuttamien vaikutusten sijaan tulisi siis miettiä kokonaisuutta. Miten kauan rakennusmateriaalit kestävät käytössä, miten paljon rakennus vaatii huoltoa elinkaarensa aikana, täyttääkö rakennus sille asetut vaatimukset vielä vuosienkin jälkeen ja muuntuuko se tarvittaessa uuteen käyttötarpeeseen? On hyvä muistaa, että lähestyttäessä nollaenergiarakentamista, syntyy noin 70 % rakentamisen ympäristökuormista kuitenkin rakennuksen käytön aikana.

Rakentamisvaiheessa ei kannata tehdä lyhytnäköisiä valintoja. Kestävien ympäristöpäätösten tarkasteluväli on vuosikymmeniä. Rakennusten muuntojoustavuus uuteen käyttötarkoitukseen on arvokas ominaisuus, sillä se pidentää rakennuksen käyttöikää elinympäristömme muuttuvissa tarpeissa.