Kivirakennus on kestävä

kivirak_ikoni_talot-01Kestävä rakentaminen on ennen kaikkea vastuullisuutta. Kun rakentamisen vaikutuksia arvioidaan, on tärkeää ottaa huomioon rakennusten koko elinkaari. Ympäristöominaisuuksien osoittamiseen ovat olemassa läpinäkyvät, eurooppalaisiin standardeihin perustuvat menetelmät.

Pelkän rakentamisen aiheuttamien vaikutusten sijaan tulisi siis miettiä kokonaisuutta. Miten kauan rakennusmateriaalit kestävät käytössä, miten paljon rakennus vaatii huoltoa elinkaarensa aikana, täyttääkö rakennus sille asetut vaatimukset vielä vuosienkin jälkeen ja muuntuuko se tarvittaessa uuteen käyttötarpeeseen? On hyvä muistaa, että lähestyttäessä nollaenergiarakentamista, syntyy noin 70 prosenttia rakentamisen ympäristökuormista kuitenkin rakennuksen käytön aikana.

Rakentamisvaiheessa ei kannata tehdä lyhytnäköisiä valintoja. Kestävien ympäristöpäätösten tarkasteluväli on vuosikymmeniä. Rakennusten muuntojoustavuus uuteen käyttötarkoitukseen on arvokas ominaisuus, sillä se pidentää rakennuksen käyttöikää elinympäristömme muuttuvissa tarpeissa.

Ruotsalaistutkimus: Betoni- ja puurakenteiden ympäristövaikutuksissa ei merkittäviä eroja

Ruotsalainen tutkimus tarkastelee rakennusten energia- ja ympäristötehokkuutta osana laajempaa kestävän rakentamisen Positive footprint housing -yhteistyöhanketta.

Näin suunnittelet ympäristöystävällisen kivitalon

Tutkimusraportti tarjoaa ymmärrettävää, objektiivista ja numeerista ympäristötietoa betonirakennuksia suunnitteleville, rakennuttaville ja urakoiville tahoille.

Kestävän rakentamisen perustukset

Kestävästä rakentamisesta puhutaan usein hieman eri sanoin. Moni rakentamisen päätöksentekoon osallistuva kokee neutraalin tiedon saamisen haastavaksi. On parasta palata perusasioiden äärelle.

Tiilijulkisivun elinkaarivaikutus

Elinkaarivaikutus tarkoittaa sitä kokonaisvaikutusta, joka syntyy, kun jotakin asiaa tarkastellaan koko sen elinkaarelta valmistuksesta käytön ja huollon kautta elinkaaren loppuun.

Kivirakentamisen merkitys videolla

Tunne kivi -video on tarina kivestä, sen käytön mahdollisuuksista ja kestävän huomisen tekijöistä.

Kerrostalon eri julkisivuvaihtoehtojen elinkaaritarkastelu

Asuinrakentamisen toimijoiden yhteiseksi tavoitteeksi on nostettu kohtuuhintaisten asuntojen tuottaminen. Tampereen teknillisen yliopiston tutkimus avaa, mikä vaikutus kerrostalon julkisivumateriaalin valinnalla on asumiskustannuksiin.

Betoni on rakentamisen perusta

Katso video betonirakentamisen roolista yhteiskunnassa.

Kivirakentamisen ympäristöopas

Rakentaessa etsitään kokonaisuuden kannalta parhaita ratkaisuja. Opas kertoo, miten kivipohjaisia materiaaleja hyödyntämällä voidaan säästää ympäristöä ja luoda samalla toimivaa, viihtyisää ja turvallista elinympäristöä.

Ympäristöministeriö: raportti asuinrakennusten kosteusvaurioiden korjaustoiminnasta

Ympäristöministeriö teetti vuosina 2015-2016 selvityksen tämänhetkisestä asuinrakennusten kosteusvaurioiden korjaustoiminnasta. Selvitystyötä varten toteutettiin tutkimus VTT:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyönä.