Kotimainen kivi työllistää

Kivirakentaminen työllistää tuhansia ammattilaisia ympäri Suomea. Tuoteteollisuus työllistää suoraan noin 6000 suomalaista, mutta välillisesti työllisyysvaikutukset ovat huomattavasti suuremmat.

Alan yritysten sijaintia määrittää pitkälti raaka-aineen saatavuus – raskaita materiaaleja ei kannata kuljettaa kauas, joten esimerkiksi tiiliteollisuus on perinteisesti keskittynyt rannikoiden savialueille ja betoniteollisuus hiekkaharjujen tuntumaan.

Valtaosa kotimaista raaka-ainetta hyödyntävistä toimijoista on keskisuuria perheyrityksiä, jotka luovat paikkakunnalleen elinvoimaa ja säteilevät sitä laajalle ympäristöönsä. Näin syntyy suomalaista hyvinvointia.