Kivirakenteilla puhdasta sisäilmaa

Sisäilma on tärkeä asia sekä terveyden että viihtyvyyden näkökulmasta. Hyvä sisäilma on tärkeä hyvän elämän perustekijä. Suomessa työikäiset viettävät ajastaan jopa 90% sisätiloissa, pienet lapset ja vanhukset vielä tätäkin enemmän.

Hyvä sisäilma on tuoksultaan neutraalia sekä lämpötilaltaan ja ilmankosteudeltaan miellyttävää.

Monet tekijät vaikuttavat sisäilman laatuun rakennusten suunnitteluvaiheesta pitkään käyttövaiheeseen. Hyvän sisäilman varmistaminen alkaa hyvästä suunnittelusta ja jatkuu aina rakennuksen käyttöön. Kokonaisketju on ratkaisevaa: suunnittelussa, rakentamisessa ja rakennuksen käyttövaiheessa kaikki ymmärtävät miten toimitaan – ohjeita noudattaen ja hyvässä yhteistyössä. Esimerkiksi rakennusvaiheessa varmistetaan, että uudet rakenteet kuivuvat kunnolla.

Hyvä tila on tarkoituksenmukainen, turvallinen ja viihtyisä. Rakenteet suunnitellaan ja tehdään niin tiiviiksi, että niiden läpi ei kulkeudu epäpuhtauksia sisäilmaan. Käytettävät materiaalit ovat vähäpäästöisiä. Myös huonekaluista ja sisustusmateriaaleista tulevat päästöt tuuletetaan ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Kivitalojen rungoissa käytettävät betoni, laasti ja tiilet sisältävät äärimmäisen vähän mitään sisäilmaan haihtuvaa, joten nämä materiaalit ovat lähtökohtaisestikin erittäin vähäpäästöisiä ja siten turvallisia sisäilman kannalta.