Kuitubetoni

Kaupungistumisen myötä tiivistyvät fyysisesti niin talous, kulttuuri kuin kanssaeläminenkin. Talouden keskeinen kirittäjä tuottavuus haastaa kehityksessä kaupunkien rakentamisen. On kyettävä rakentamaan uutta, parempaa ja kustannustehokkaasti.

Uudessa maailmassa vastaukseksi eivät kelpaa vanhat kaavamaiset ratkaisut, vaan päinvastoin: tarvitaan vaihtoehtojen kirjoa sekä kykyä vastata kansalaisten ja kuluttajien odotuksiin.

”Arkkitehtuurissa suositaan uudenlaista estetiikkaa ja materiaalin taipumista moneen.”

Rakentamisen muutos

Rakennettu ympäristö muodostaa leijonanosan kaikesta kansanvarallisuudesta. Ei siis ole taloudellisen toimeliaisuuden näkökulmasta lainkaan yhdentekevää, kuinka tehokkaasti rakennetaan tai korjataan rakennuksia. Samalla mittavan yhteisen kansanvarallisuuden arvo painaa myös elämänlaadussa ja viihtyisyydessä. Arkkitehtuurissa suositaan uudenlaista estetiikkaa ja materiaalin taipumista moneen. Rakentaminen mukautuu alati muuttuvaan ympäristöön.

Innovaatio

Kuitubetoni on rakentamisen tuottavuutta parantava uuden kaupunkiajan innovaatio. Sen sisällä kulkevat kuidut lisäävät taipuisuutta ja lujuutta. Kuitubetonia voidaan käyttää muun muassa lattiarakenteissa ja julkisivujen materiaalina. Rakennuksen pinta voi sen avulla olla mielikuvituksellisen muotoinen ja esimerkiksi läpäistä valoa. Kuitubetonista syntyy kevyitä ja harsomaisia rakenteita sekä erilaisia pintakuviointeja. Sen myötä betoniarkkitehtuuri elää nyt uudessa luovassa vapaudessa, 3D-tulostamista myöten.

Lataa ”Kuitubetoni” -yhteenveto pdf-versiona.

Suomi on rakennettu kivestä ja kivi tuottaa myös tulevaisuuden rakentamisen innovaatioita. Huomisen Suomi rakentaakin siltaa historiaa kuvanneesta Suomen matkassa -kampanjasta kohti uutta.

 

Vihreä betoni

Viimeistään kansainvälisen ilmastopaneelin raportin vaadittua ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen, käynnistyi vaikuttava …

Ilmaa puhdistavat betonilaatat ja -kivet

Teollisuudesta ja liikenteestä syntyvät typpioksidipäästöt aiheuttavat ihmisille hengitystieoireita ja luonnossa rehevöitymistä ja ha…

Tuulettuvat julkisivut ja tiivislaastit

Ilmastonmuutoksen arvioidaan nostavan ilman keskilämpötilaa noin neljä astetta Suomessa seuraavan sadan vuoden aikana. Seurauksena on odo…

Betonimurske ja muut kierrätysratkaisut

Kiertotaloudella on tärkeä rooli aikamme suurten haasteiden, luonnonvarojen ylikulutuksen ja ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa.

Jotta m…

Viherkatot

Kun ilmasto muuttuu, yksi sen konkreettisista seurauksista on voimakkaiden sateiden lisääntyminen. Siksi hulevesien hallinta ja vihreän p…

Itsestään tiivistyvä betoni

Rakennusala elää ajassa. Kasvavat tehokkuus- ja laatuvaatimukset sekä toisaalta pyrkimykset työturvallisuuden ja työntekijöiden hyvinv…

Vettä läpäisevät betonipäällysteet

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden ja paikallisten rankkasateiden ennustetaan yleistyvän. Samanaikaisesti kaupungistuminen …

Graafinen betoni

Ihmiset muuttavat kaupunkeihin työn, toimeentulon ja hyvän elämän toivossa. Kaupungistuminen tuo ihmisiä yhteen. Suomessakin kaupungist…

Kennoharkko

Ilmastonmuutos vaikuttaa jokaisen elämään. Päästöjä on vähennettävä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Energiantuotannon vastates…

Kuitubetoni

Kaupungistumisen myötä tiivistyvät fyysisesti niin talous, kulttuuri kuin kanssaeläminenkin. Talouden keskeinen kirittäjä tuottavuus h…

Matala-alkalinen tasoite

Rakennusten sisäilman laadun merkitystä ihmisten hyvinvoinnille on tutkittu viime vuosina paljon. Sisäilmaongelmia on esiintynyt niin yks…