Tuulettuvat julkisivut ja tiivislaastit

Ilmastonmuutoksen arvioidaan nostavan ilman keskilämpötilaa noin neljä astetta Suomessa seuraavan sadan vuoden aikana. Seurauksena on odotettavissa muutoksia lumipeitteen ja meren jääpeitteen kestoajoissa sekä meriveden lämpötiloissa. Ennustetut sademäärän muutokset ovat suuria, varsinkin syysaikaan. Ääri-ilmiöiden kuten myrskyjen ja rankkasateiden sekä pitkien kuivien tai kosteiden jaksojen todennäköisyys kasvaa.

Rakentamisen muutos

Rakennusten julkisivun kosteusrasituksen minimointi sekä kosteuskuormaa kestävät materiaalit ja ratkaisut ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämmässä asemassa.

Esimerkiksi rantarakentaminen yleistyy, kun kaupungeissa vapautuu satamakäytöstä alueita muun muassa asunto- ja toimitilarakentamiseen. Ympäristöolosuhteet ovat rantarakentamisessa usein vaativammat kuin sisämaahan rakennettaessa. Tärkeimpiä muista alueista poikkeavia tekijöitä ovat kosteusolosuhteet, kovempi tuulikuorma, vedestä sekä jäästä aiheutuva kuormitus, suuremmat viistosademäärät ja usein vaikeat perustamisolosuhteet.

Innovaatio

Kivimateriaaleilla aikaansaadaan ankaraakin ilmastoa hyvin sietäviä julkisivuja, joilla taklataan tehokkaasti yhä kosteammat talvet ja suuremmat viistosademäärät sekä turvataan hyvä sisäilma.

Betonilla ja tuulettuvilla rappausratkaisuilla syntyy täysin sadevedenpitäviä ja tuulettuvia rakenteita. Tiivislaasteilla, jotka ovat vedenimultaan tavallista muurauslaastia jopa 90 % tiiviimpiä, puolestaan hidastetaan veden tunkeutumista muurattujen julkisivujen läpi. Näin toteutetuissa julkisivuissa seinärakenne säilyy kuivana voimakkaastakin säärasituksesta huolimatta.

Lataa ”Tuulettuvat julkisivut ja tiivislaastit” -yhteenveto pdf-versiona.

Suomi on rakennettu kivestä ja kivi tuottaa myös tulevaisuuden rakentamisen innovaatioita. Huomisen Suomi rakentaakin siltaa historiaa kuvanneesta Suomen matkassa -kampanjasta kohti uutta.

Graafinen betoni

Ihmiset muuttavat kaupunkeihin työn, toimeentulon ja hyvän elämän toivossa. Kaupungistuminen tuo ihmisiä yhteen. Suomessakin kaupungist…

Kennoharkko

Ilmastonmuutos vaikuttaa jokaisen elämään. Päästöjä on vähennettävä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Energiantuotannon vastates…

Kuitubetoni

Kaupungistumisen myötä tiivistyvät fyysisesti niin talous, kulttuuri kuin kanssaeläminenkin. Talouden keskeinen kirittäjä tuottavuus h…

Matala-alkalinen tasoite

Rakennusten sisäilman laadun merkitystä ihmisten hyvinvoinnille on tutkittu viime vuosina paljon. Sisäilmaongelmia on esiintynyt niin yks…

Vihreä betoni

Viimeistään kansainvälisen ilmastopaneelin raportin vaadittua ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen, käynnistyi vaikuttava …

Ilmaa puhdistavat betonilaatat ja -kivet

Teollisuudesta ja liikenteestä syntyvät typpioksidipäästöt aiheuttavat ihmisille hengitystieoireita ja luonnossa rehevöitymistä ja ha…

Tuulettuvat julkisivut ja tiivislaastit

Ilmastonmuutoksen arvioidaan nostavan ilman keskilämpötilaa noin neljä astetta Suomessa seuraavan sadan vuoden aikana. Seurauksena on odo…

Betonimurske ja muut kierrätysratkaisut

Kiertotaloudella on tärkeä rooli aikamme suurten haasteiden, luonnonvarojen ylikulutuksen ja ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa.

Jotta m…

Viherkatot

Kun ilmasto muuttuu, yksi sen konkreettisista seurauksista on voimakkaiden sateiden lisääntyminen. Siksi hulevesien hallinta ja vihreän p…

Itsestään tiivistyvä betoni

Rakennusala elää ajassa. Kasvavat tehokkuus- ja laatuvaatimukset sekä toisaalta pyrkimykset työturvallisuuden ja työntekijöiden hyvinv…

Vettä läpäisevät betonipäällysteet

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden ja paikallisten rankkasateiden ennustetaan yleistyvän. Samanaikaisesti kaupungistuminen …