Vihreä betoni

Viimeistään kansainvälisen ilmastopaneelin raportin vaadittua ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen, käynnistyi vaikuttava – kansalaisliikehdinnän ja valtiot sekä muut julkiset toimijat yhdistävä – globaali muutos päästöjen vähentämiseksi. Tämä muutos läpäisee kaikki toimialat, eikä rakentaminen muodosta poikkeusta. Jatkossa toimialojen kehitystä kirittävät innovaatioiden rinnalla entistä vaativammat päästötavoitteet.

Rakentamisen muutos

Kiviainespohjainen rakentaminen on maailman johtava tapa rakentaa, joten on luonnollista, että se on myös vahvasti mukana ilmastotyössä.

Yleisimmän raaka-aineen eli betonin hiilidioksidipäästöt tulevat sekä sen valmistamiseen käytetyistä aineista (kuten sementistä) että prosessiin käytetystä polttoaineesta. Molemmissa edellä mainituissa elementeissä on johdonmukaisesti kehitetty uusia päästöjä leikkaavia ratkaisuja.

Betonin kiertotaloutta edistetään muun muassa materiaalin uusiokäyttöön tähtäävällä kemiallisella alkaliaktivoinnilla eli geopolymerisoinnilla.

Innovaatio

Sementin avulla valmistetaan betonia. Sementin hiilidioksidipäästöjä on vähennetty korvaamalla osa siitä hiilidioksidineutraaleilla seosaineilla ja käyttämällä sementin poltossa energiatehokkaampia laitteita sekä bio- ja kierrätyspolttoaineita.

Sementtiä korvaavana seosaineena käytetään erityisesti teräksen tuotannossa syntyvää masuunikuonaa ja kivihiilen poltosta jäävää lentotuhkaa. Suomalaisen sementin hiilipäästöä on onnistuttu pienentämään näillä keinoin jo yli 25 %.

Käyttämällä hiilidioksidivapaita seosaineita myös betonin valmistuksessa voidaan hiilipäästöä pudottaa vielä lisää. Näin saamme vihreää betonia.

Lataa ”Vihreä betoni” -yhteenveto pdf-versiona.

Suomi on rakennettu kivestä ja kivi tuottaa myös tulevaisuuden rakentamisen innovaatioita. Huomisen Suomi rakentaakin siltaa historiaa kuvanneesta Suomen matkassa -kampanjasta kohti uutta.

Kuvat: Rudus ja Finnsementti

Graafinen betoni

Ihmiset muuttavat kaupunkeihin työn, toimeentulon ja hyvän elämän toivossa. Kaupungistuminen tuo ihmisiä yhteen. Suomessakin kaupungist…

Kennoharkko

Ilmastonmuutos vaikuttaa jokaisen elämään. Päästöjä on vähennettävä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Energiantuotannon vastates…

Kuitubetoni

Kaupungistumisen myötä tiivistyvät fyysisesti niin talous, kulttuuri kuin kanssaeläminenkin. Talouden keskeinen kirittäjä tuottavuus h…

Matala-alkalinen tasoite

Rakennusten sisäilman laadun merkitystä ihmisten hyvinvoinnille on tutkittu viime vuosina paljon. Sisäilmaongelmia on esiintynyt niin yks…

Vihreä betoni

Viimeistään kansainvälisen ilmastopaneelin raportin vaadittua ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen, käynnistyi vaikuttava …

Ilmaa puhdistavat betonilaatat ja -kivet

Teollisuudesta ja liikenteestä syntyvät typpioksidipäästöt aiheuttavat ihmisille hengitystieoireita ja luonnossa rehevöitymistä ja ha…

Tuulettuvat julkisivut ja tiivislaastit

Ilmastonmuutoksen arvioidaan nostavan ilman keskilämpötilaa noin neljä astetta Suomessa seuraavan sadan vuoden aikana. Seurauksena on odo…

Betonimurske ja muut kierrätysratkaisut

Kiertotaloudella on tärkeä rooli aikamme suurten haasteiden, luonnonvarojen ylikulutuksen ja ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa.

Jotta m…

Viherkatot

Kun ilmasto muuttuu, yksi sen konkreettisista seurauksista on voimakkaiden sateiden lisääntyminen. Siksi hulevesien hallinta ja vihreän p…

Itsestään tiivistyvä betoni

Rakennusala elää ajassa. Kasvavat tehokkuus- ja laatuvaatimukset sekä toisaalta pyrkimykset työturvallisuuden ja työntekijöiden hyvinv…

Vettä läpäisevät betonipäällysteet

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden ja paikallisten rankkasateiden ennustetaan yleistyvän. Samanaikaisesti kaupungistuminen …