Vettä läpäisevät betonipäällysteet

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden ja paikallisten rankkasateiden ennustetaan yleistyvän. Samanaikaisesti kaupungistuminen kiihtyy, mikä merkitsee maankäytön tehostumista ja lisääntyvää rakentamista kaupunkialueilla. Kovien, pinnoitettujen ja vettä läpäisemättömien pintojen määrän kasvaessa hulevesien luontainen imeytyminen maaperään estyy, ja tästä seuraa pahimmillaan tulvia sekä veden pintavirtaumia kaupunkialueilla.

Hulevesien hallinta vaatiikin uusia ratkaisuja.

Rakentamisen muutos

Hulevesien hallinnan tarve on tunnistettu ja rakennusalalla on pystytty siihen vastaamaan. Kivirakentaminen tarjoaa hulevesien hallintaan monenlaisia tuotteita ja ratkaisuja. Niiden avulla mahdollistetaan veden imeyttäminen, viivyttäminen, johtaminen, varastoiminen ja haihduttaminen. Etenkin imeyttäminen on tehokas keino vähentää muodostuneen huleveden kokonaismäärää.

Vettä läpäisevät kiveykset ovat hyväksi havaittu ratkaisu hulevesien hallintaan.

Innovaatio

Vettä läpäisevät kiveykset ovat hyväksi havaittu ratkaisu hulevesien hallintaan, ja ne soveltuvat mainiosti esimerkiksi pihoille, puistoihin, toreille ja aukioille. Betonikivillä toteutettu pintarakenne läpäisee vettä joko saumoistaan tai sekä saumoista että kiven läpi. Läpäisevä betonikivi on huokoista betonia, jonka läpi vesi pääsee valumaan pohjarakenteisiin.

Käytössä saatujen kokemusten mukaan vettä läpäisevät kivet ovat kestäneet hyvin ympäristön rasituksia ja niiden läpäisevyys on säilynyt hyvällä tasolla. Ne ovatkin tervetullut lisä toimivan, viihtyisän kaupunkiympäristön rakentajana.

Lataa ”Vettä läpäisevät betonipäällysteet” -yhteenveto pdf-versiona.

Suomi on rakennettu kivestä ja kivi tuottaa myös tulevaisuuden rakentamisen innovaatioita. Huomisen Suomi rakentaakin siltaa historiaa kuvanneesta Suomen matkassa -kampanjasta kohti uutta.

Betonimurske ja muut kierrätysratkaisut

Kiertotaloudella on tärkeä rooli aikamme suurten haasteiden, luonnonvarojen ylikulutuksen ja ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa.

Jotta m…

Viherkatot

Kun ilmasto muuttuu, yksi sen konkreettisista seurauksista on voimakkaiden sateiden lisääntyminen. Siksi hulevesien hallinta ja vihreän p…

Itsestään tiivistyvä betoni

Rakennusala elää ajassa. Kasvavat tehokkuus- ja laatuvaatimukset sekä toisaalta pyrkimykset työturvallisuuden ja työntekijöiden hyvinv…

Vettä läpäisevät betonipäällysteet

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden ja paikallisten rankkasateiden ennustetaan yleistyvän. Samanaikaisesti kaupungistuminen …

Graafinen betoni

Ihmiset muuttavat kaupunkeihin työn, toimeentulon ja hyvän elämän toivossa. Kaupungistuminen tuo ihmisiä yhteen. Suomessakin kaupungist…

Kennoharkko

Ilmastonmuutos vaikuttaa jokaisen elämään. Päästöjä on vähennettävä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Energiantuotannon vastates…

Kuitubetoni

Kaupungistumisen myötä tiivistyvät fyysisesti niin talous, kulttuuri kuin kanssaeläminenkin. Talouden keskeinen kirittäjä tuottavuus h…

Matala-alkalinen tasoite

Rakennusten sisäilman laadun merkitystä ihmisten hyvinvoinnille on tutkittu viime vuosina paljon. Sisäilmaongelmia on esiintynyt niin yks…

Vihreä betoni

Viimeistään kansainvälisen ilmastopaneelin raportin vaadittua ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen, käynnistyi vaikuttava …

Ilmaa puhdistavat betonilaatat ja -kivet

Teollisuudesta ja liikenteestä syntyvät typpioksidipäästöt aiheuttavat ihmisille hengitystieoireita ja luonnossa rehevöitymistä ja ha…

Tuulettuvat julkisivut ja tiivislaastit

Ilmastonmuutoksen arvioidaan nostavan ilman keskilämpötilaa noin neljä astetta Suomessa seuraavan sadan vuoden aikana. Seurauksena on odo…