Matala-alkalinen tasoite

Rakennusten sisäilman laadun merkitystä ihmisten hyvinvoinnille on tutkittu viime vuosina paljon. Sisäilmaongelmia on esiintynyt niin yksityisasunnoissa kuin julkisissa tiloissa, ja niiden aiheuttajana ovat olleet esillä muun muassa lattiapinnoitteet. Ongelmat on liitetty erityisesti muovimattoihin.

Harvoin perimmäinen syy kuitenkaan on itse materiaalissa: olennaista on huomioida rakentamisen kokonaisuus ja ymmärtää eri materiaalien käyttäytyminen eri oloissa.

Rakentamisen muutos

Sitä mukaa, kun ymmärrys sisäilmaongelmien syntymekanismeista on lisääntynyt, on syntynyt uusia ratkaisuja. Kehitys on kulkenut eteenpäin suurin harppauksin. Nykyisin tiedetään, että muovimatoissa käytetyt pehmittimet ja liimat eivät kestä betonin korkeaa alkalisuutta. Jos muovimatto asennetaan suoraan betonin päälle, alkalinen kosteus vahingoittaa pinnoitetta, minkä seurauksena sisäilmaan voi vuosien myötä vapautua terveydelle haitallisia yhdisteitä.

Innovaatio

Matala-alkalinen tasoite on vastaus lattiamateriaaleihin liittyviin sisäilmaongelmiin. Betonin ja lattiapinnoitteen väliin asennettava tasoitekerros estää tehokkaasti alkalisen kosteuden kulkeutumisen päällysrakenteeseen. Näin päällyste pysyy vaurioitumattomana ja terveellinen sisäilma on turvattu.

Betoni ja muovimatot ovat oikein käytettynä toimivia, turvallisia rakennusmateriaaleja – ja matala-alkalinen tasoite on niiden paras ystävä, joka varmistaa, että tulevaisuuden kouluissa, kodeissa ja sairaaloissa kaikki saavat nauttia puhtaasta sisäilmasta.

Muhoksen Yläkoulu

Lataa ”Matala-alkaliset tasoitteet” -yhteenveto pdf-versiona.

Suomi on rakennettu kivestä ja kivi tuottaa myös tulevaisuuden rakentamisen innovaatioita. Huomisen Suomi rakentaakin siltaa historiaa kuvanneesta Suomen matkassa -kampanjasta kohti uutta.

Vihreä betoni

Viimeistään kansainvälisen ilmastopaneelin raportin vaadittua ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen, käynnistyi vaikuttava …

Ilmaa puhdistavat betonilaatat ja -kivet

Teollisuudesta ja liikenteestä syntyvät typpioksidipäästöt aiheuttavat ihmisille hengitystieoireita ja luonnossa rehevöitymistä ja ha…

Tuulettuvat julkisivut ja tiivislaastit

Ilmastonmuutoksen arvioidaan nostavan ilman keskilämpötilaa noin neljä astetta Suomessa seuraavan sadan vuoden aikana. Seurauksena on odo…

Betonimurske ja muut kierrätysratkaisut

Kiertotaloudella on tärkeä rooli aikamme suurten haasteiden, luonnonvarojen ylikulutuksen ja ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa.

Jotta m…

Viherkatot

Kun ilmasto muuttuu, yksi sen konkreettisista seurauksista on voimakkaiden sateiden lisääntyminen. Siksi hulevesien hallinta ja vihreän p…

Itsestään tiivistyvä betoni

Rakennusala elää ajassa. Kasvavat tehokkuus- ja laatuvaatimukset sekä toisaalta pyrkimykset työturvallisuuden ja työntekijöiden hyvinv…

Vettä läpäisevät betonipäällysteet

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden ja paikallisten rankkasateiden ennustetaan yleistyvän. Samanaikaisesti kaupungistuminen …

Graafinen betoni

Ihmiset muuttavat kaupunkeihin työn, toimeentulon ja hyvän elämän toivossa. Kaupungistuminen tuo ihmisiä yhteen. Suomessakin kaupungist…

Kennoharkko

Ilmastonmuutos vaikuttaa jokaisen elämään. Päästöjä on vähennettävä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Energiantuotannon vastates…

Kuitubetoni

Kaupungistumisen myötä tiivistyvät fyysisesti niin talous, kulttuuri kuin kanssaeläminenkin. Talouden keskeinen kirittäjä tuottavuus h…

Matala-alkalinen tasoite

Rakennusten sisäilman laadun merkitystä ihmisten hyvinvoinnille on tutkittu viime vuosina paljon. Sisäilmaongelmia on esiintynyt niin yks…