Viherkatot

Kun ilmasto muuttuu, yksi sen konkreettisista seurauksista on voimakkaiden sateiden lisääntyminen. Siksi hulevesien hallinta ja vihreän pinta-alan kasvattaminen tulevat kaupungeissa yhä tärkeämmäksi. Samaan aikaan ilmanlaatuun liittyvät ongelmat etenkin kaupunkien keskustoissa vaativat tehokkaita ratkaisuja.

Rakentamisen muutos

Rakennusala vastaa kaupunkien haasteisiin ja luo tulevaisuuden asumista, joka huomioi ilmastonmuutoksen realiteetit. Kivipohjaiset materiaalit ovat tässä merkittävässä roolissa. Uudet innovaatiot kuten viherkatot tuovat kustannustehokkaita keinoja hulevesien hallintaan. Ne parantavat myös kaupunkimaiseman viihtyisyyttä ja ilmanlaatua toimimalla tärkeänä hiilinieluna.

Kauppakeskus REDIn ja Itäväylän päällä olevassa viherkannessa käytettiin soramursketta kevennysrakenteena ja parantamaan kasvien kosteusolosuhteita.

Innovaatio

Viherkatoissa käytetään kevytsoraa eli Leca-soraa osana kasvualustasekoitusta sekä tehokkaana salaojituskerroksena. Sen ansiosta viherkatot sitovat sadevettä ja hulevesien valuminen hidastuu. Suodatusrakenteissa käytetään Leca-soran ohella betonimurskaa ja tiilimurskaa. Karkeahko, läpäisevä kasvualusta kuivahtaa nopeasti ja pystyy imemään sadevettä myös kylmänä vuodenaikana. Huleveden sisältämät metallit, PAH-yhdisteet ja fosfori ovat enimmäkseen sitoutuneina kiintoaineeseen, ja ne pidättyvät tehokkaasti biosuodattuessaan kasvualustan ja kiviainesten läpi.

Betonitehtaassa tutkittiin tuotannon sivuvirtana syntyvän ylijäämäbetonin hyödyntämistä viherkaton kasvualustana. Sopiva kombinaatio murskattua betonia ja orgaanisia aineita koostuu pääasiassa kierrätysbetonista.

Lataa ”Viherkatot” -yhteenveto pdf-versiona.

Suomi on rakennettu kivestä ja kivi tuottaa myös tulevaisuuden rakentamisen innovaatioita. Huomisen Suomi rakentaakin siltaa historiaa kuvanneesta Suomen matkassa -kampanjasta kohti uutta.