Itsestään tiivistyvä betoni

Rakennusala elää ajassa. Kasvavat tehokkuus- ja laatuvaatimukset sekä toisaalta pyrkimykset työturvallisuuden ja työntekijöiden hyvinvoinnin lisäämiseksi edellyttävät alan kehitystä ja uusia tekemisen tapoja, joissa raskaan käsityön määrä vähenee ja työn tulokset paranevat.

Pääkuvassa olevalla Meilahden raitiotieliikenteen sähkönsyöttöasemalla betonijulkisivut on valmistettu itsetiivistyvästä polymeerikuitubetonista, joka on paikallavalettu 3D-muottiin. Betonin väritykseen on käytetty valkobetonin ja harmaan betonin sekoitetta. Muottipinta tehtiin havuvanerista kolmiulotteiseen muotoon.

Rakentamisen muutos

Tavallinen betoni on aina tiivistettävä, jotta suunniteltu lujuus saavutetaan. Tiivistäminen tehdään yleensä täryttämällä betonia, mikä on raskasta ja kuluttavaa fyysistä työtä. Tehtaissa betonin koneellinen tiivistäminen aiheuttaa myös huomattavan paljon tärinää ja melua, jotka heikentävät työpaikan viihtyvyyttä. Työolosuhteiden parantamiseksi tehdään alalla aktiivisesti töitä ja tässä apuna ovat uudet innovaatiot.

Innovaatio

IT-betonia eli itsestään tiivistyvää betonia käyttämällä raskasta tiivistystyötä ei tarvita, ja betoni on varmuudella yhtä lujaa joka kohdassa rakennetta.

IT-betoni ei erotu valettaessa, joten sitä voidaan pumpata muottiin myös alakautta ja valaa luotettavasti hyvinkin hankalan muotoisia ja tiheitä raudoituskerroksia sisältäviä rakenteita ilman vaaraa, että betoniin jää huonosti tiivistyneitä kohtia. Elementtitehtaissa on IT-betonin ansiosta voitu jopa luopua kuulonsuojainten käytöstä, kun tiivistyksen aiheuttama melu on jäänyt pois. Monet elementtitehtaat käyttävät nykyisin yksinomaan IT-betonia työolosuhteiden parantamiseksi.

KUVA: Pilarien manttelointi tehdään usein ahtaissa paikoissa. Siksi itsestään tiivistyvä betoni sopii erinomaisesti käytettäväksi hankalissa valupaikoissa. Valu voidaan tehdä alhaalta ylöspäin tai ylhäältä alaspäin pumppaamalla.

Lataa ”Itsestään tiivistyvä betoni” -yhteenveto pdf-versiona.

Suomi on rakennettu kivestä ja kivi tuottaa myös tulevaisuuden rakentamisen innovaatioita. Huomisen Suomi rakentaakin siltaa historiaa kuvanneesta Suomen matkassa -kampanjasta kohti uutta.

Betonimurske ja muut kierrätysratkaisut

Kiertotaloudella on tärkeä rooli aikamme suurten haasteiden, luonnonvarojen ylikulutuksen ja ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa.

Jotta m…

Viherkatot

Kun ilmasto muuttuu, yksi sen konkreettisista seurauksista on voimakkaiden sateiden lisääntyminen. Siksi hulevesien hallinta ja vihreän p…

Itsestään tiivistyvä betoni

Rakennusala elää ajassa. Kasvavat tehokkuus- ja laatuvaatimukset sekä toisaalta pyrkimykset työturvallisuuden ja työntekijöiden hyvinv…

Vettä läpäisevät betonipäällysteet

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden ja paikallisten rankkasateiden ennustetaan yleistyvän. Samanaikaisesti kaupungistuminen …

Graafinen betoni

Ihmiset muuttavat kaupunkeihin työn, toimeentulon ja hyvän elämän toivossa. Kaupungistuminen tuo ihmisiä yhteen. Suomessakin kaupungist…

Kennoharkko

Ilmastonmuutos vaikuttaa jokaisen elämään. Päästöjä on vähennettävä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Energiantuotannon vastates…

Kuitubetoni

Kaupungistumisen myötä tiivistyvät fyysisesti niin talous, kulttuuri kuin kanssaeläminenkin. Talouden keskeinen kirittäjä tuottavuus h…

Matala-alkalinen tasoite

Rakennusten sisäilman laadun merkitystä ihmisten hyvinvoinnille on tutkittu viime vuosina paljon. Sisäilmaongelmia on esiintynyt niin yks…

Vihreä betoni

Viimeistään kansainvälisen ilmastopaneelin raportin vaadittua ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen, käynnistyi vaikuttava …

Ilmaa puhdistavat betonilaatat ja -kivet

Teollisuudesta ja liikenteestä syntyvät typpioksidipäästöt aiheuttavat ihmisille hengitystieoireita ja luonnossa rehevöitymistä ja ha…

Tuulettuvat julkisivut ja tiivislaastit

Ilmastonmuutoksen arvioidaan nostavan ilman keskilämpötilaa noin neljä astetta Suomessa seuraavan sadan vuoden aikana. Seurauksena on odo…