2010-luku: kestävää koetellaan

2010-luku on laittanut kestävyyden monella tapaa koetukselle. Globaalisti ilmastoasiat ovat nousseet ennennäkemättömällä tavalla agendalle johtaen Pariisin sopimukseen. Ympäristönäkökohdat ovat korostuneet myös kotimaisissa valinnoissa.

Atlantin toiselta puolelta käynnistynyt finanssikriisi puolestaan johti erityisen pitkittyneeseen talousahdinkoon Euroopassa ja samalla Suomessa. Lähialueiden epävakaus on pannut testiin eurooppalaisten suhtautumisen erilaisuuteen. Asumisenkin trendejä ovat olleet kestävään kehitykseen liittyvät näkökulmat.

Kodin suhdetta ympäristöön ja kaupunkirakenteeseen mietitään myös: miten esimerkiksi luonto tai mahdollisuus omaan aktiivisuuteen huomioidaan kaupunkiasumisessa. Samaan aikaan korkea rakentaminen on edelleen lisännyt suosiotaan. Tästä hyvä esimerkki on Tampereella 2014 avattu Hotel Torni. Tiivistyvää kaupunkia tuovat pääkaupunkiseudulle suunnitellut kaupunkibulevardit. 2010-luvulla kauppakeskukset ovat edelleen yleistyneet etenkin keskisuurissa kaupungeissa ruuhkaisimman Suomen ulkopuolella.

Kaupungistuminen jatkuu ja kaupungit muuttuvat. Helsingin Kaisa-talo heijastaa upealla tavalla vanhan muutosta uuteen. Julkisia tiloja tarkastellaan niitäkin entisestä poikkeavalla tavalla. Uusi talo tuo perinteiseen kaupunkikuvaan vahvasti luontoyhteyden elävöittäen samalla kaupunkilaisten yhteistä tilaa. Helsingin yliopiston pääkirjasto kylpee valossa.

Muuntojoustavuus on uuden rakentamisen keskeisiä kehityssuuntia. Valtion patruunatehtaan alue Lapualla on muuttunut arvokkaaksi kulttuurikeskukseksi asiantuntevalla ja perinteitä kunnioittavalla korjausrakentamisella.

Asumiseen ja rakentamiseen kohdistuu kasvavia vaatimuksia sekä viihtyvyyden että ympäristönäkökohtien johdosta. Raken Viikinmäen vuokra-asumisen mukaisesti sopusointuisuutta luonnon kanssa haetaan konkreettisesti ja samalla esteettisesti.

Rakentamisessa on kunnianhimo kasvanut ylöspäin. Tammelan vanhalle ratapihalle nousi huomattavan korkea Hotel Torni Tampereella. Korkeutensa lisäksi se edustaa tyypillistä kehitystä hyödyntää kaupunkien entisiä teollisuuden käytössä olevia alueita asuin- tai muuhun käyttöön. Kuva: Saana Säilynoja, Museokeskus Vapriikki

 

Tulosta sisältö: 
Suomen matkassa: 2010-luku

Siirry edelliselle vuosikymmenelle! 2000-luku: notkeaan moderniin

1910-luku: maailmanpalo ja itsenäistyminen

1910-luvulla maailma paloi. Ensimmäinen maailmansota riehui, mikä vaikutti merkittävästi myös Suomen asemaan. Maa itsenäistyi Venäjän vallasta vuonna 1917, eduskunnan päättäessä asiasta sittemmin puretussa Heimolan talossa. Suomi alkoi muuttua ja kasvavat kaupungit vetivät väkeä puoleensa.

1920-luku: iloa ja modernisaatiota

1920-luvulla alkoi kansallinen eheytyminen ensimmäisen maailmansodan, Venäjän vallankumouksen ja kansakunnan väkivaltaisen sisäisen välienselvittelyn jälkeen. Raskaan vuosikymmenen jälkeen ilo palasi arkeen ja talouskin nousi korkeasuhdanteeseen.

1930-luku: ääri-ilmiöiden aika

1930-luvun Suomi oli vielä maatalousyhteiskunta, vaikka kaupungit kasvoivat. Maailmanlaajuinen lama sai ääriliikkeet voimistumaan, ja kansallinen ilmapiiri oli kireä ja levoton. Rakentaminen muuttui. Alvar Aalto edusti usealla tältä vuosikymmeneltä historiaan jääneellä rakennuksella funktionalismin tyylisuuntaa.

1940-luku: sodasta rauhaan

Suomi oli sotatilassa lähes seitsemän ensimmäistä vuotta 1940-luvulla. Kivestä rakennettu valtakunnan itärajaa myötäillyt Salpalinja torjui hyökkääjää. Toisen maailmansodan jälkeen jälleenrakentamisen tarve oli valtava. Suomeen perustettiin 100 000 uutta pientilaa ja rakennettiin 75 000 asuintaloa.

1950-luku: uusi alku ja kansainvälistä huomiota

1950-luku oli Suomelle uuden alun ja kehityksen aikaa. Toisen maailmansodan runtelema maa alkoi vauhdikkaasti teollistua. Vuosikymmenen alussa maa isännöi kesäolympialaiset, joiden myötä tutustuimme muun muassa Coca-Colaan.

1960-luku: murrosten muovaamana

1960-luku muutti Suomea pysyvästi. Murrosvuodet olivat näyttämönä sukupolvikapinalle, jonka ikoninen kotimainen ilmentymä oli Vanhan ylioppilastalon valtaus. Teollistuvan maan sisäinen muuttoliike toi valtavan määrän uusia asukkaita etelän kasvukeskuksiin, mikä asetti uudenlaisia vaatimuksia asuntorakentamiselle.

1970-luku: kehityksen kaaria

1970-luku oli Suomessa kehityksen kyllästämä. Edeltävän vuosikymmenen radikalismia seurasivat ilmapiiriltään rauhallisemmat, mutta samalla tapahtumien täyteiset vuodet.

1980-luku: nousua ennen pohjakosketusta

1980-luku oli Suomessa vahvaa nousukautta, vaikka globaalisti talouskasvu jäi jälkeen aiemmista vuosikymmenistä. Teknologiset edistysaskeleet muun muassa kotitietokoneen ja matkapuhelimen muodossa saivat talouspolitiikassa vastinparikseen voimakkaan deregulaation eli markkinoiden vapauttamisen.

1990-luku: uuteen maailmaan

Neuvostoliiton hajoaminen 1990-luvun alussa vaikutti Suomeen niin politiikassa kuin taloudessakin. Rakentamisen elpyessä vuosikymmentä väritti ekologisuuden ja hyvän kaupunkiympäristön korostaminen sekä teollisuusalueiden muuttaminen asuinalueiksi.

2000-luku: notkeaan moderniin

Vuosituhannen vaihteen Suomessa väestö keskittyi etelään, erityisesti pääkaupunkiseudulle ja rakentaminen korostui. Asumiseen ja rakennuksiin aika toi monimuotoisuutta ja värejä. Asuntojen pohjakaavat väljentyivät ja parvekkeet laajenivat.

2010-luku: kestävää koetellaan

2010-luku on laittanut kestävyyden monella tapaa koetukselle. Globaalisti ilmastoasiat ovat nousseet ennennäkemättömällä tavalla agendalle johtaen Pariisin sopimukseen. Ympäristönäkökohdat ovat korostuneet myös kotimaisissa valinnoissa.

Testaa tietosi: Suomen matkassa -visa

Suomen matkassa -kampanjan innoittamana kokosimme leikkimielisen visan, jossa voit ennen tai jälkeen juhlajulkaisuumme tutustumista testata suomalaisten kivirakennusten historiaosaamisesi vuosikymmen kerrallaan. Hyvää joulua ja iloista uutta vuotta jouluvisan myötä!