2010-luku: kestävää koetellaan

2010-luku on laittanut kestävyyden monella tapaa koetukselle. Globaalisti ilmastoasiat ovat nousseet ennennäkemättömällä tavalla agendalle johtaen Pariisin sopimukseen. Ympäristönäkökohdat ovat korostuneet myös kotimaisissa valinnoissa.

Atlantin toiselta puolelta käynnistynyt finanssikriisi puolestaan johti erityisen pitkittyneeseen talousahdinkoon Euroopassa ja samalla Suomessa. Lähialueiden epävakaus on pannut testiin eurooppalaisten suhtautumisen erilaisuuteen. Asumisenkin trendejä ovat olleet kestävään kehitykseen liittyvät näkökulmat.

Kodin suhdetta ympäristöön ja kaupunkirakenteeseen mietitään myös: miten esimerkiksi luonto tai mahdollisuus omaan aktiivisuuteen huomioidaan kaupunkiasumisessa. Samaan aikaan korkea rakentaminen on edelleen lisännyt suosiotaan. Tästä hyvä esimerkki on Tampereella 2014 avattu Hotel Torni. Tiivistyvää kaupunkia tuovat pääkaupunkiseudulle suunnitellut kaupunkibulevardit. 2010-luvulla kauppakeskukset ovat edelleen yleistyneet etenkin keskisuurissa kaupungeissa ruuhkaisimman Suomen ulkopuolella.

Kaupungistuminen jatkuu ja kaupungit muuttuvat. Helsingin Kaisa-talo heijastaa upealla tavalla vanhan muutosta uuteen. Julkisia tiloja tarkastellaan niitäkin entisestä poikkeavalla tavalla. Uusi talo tuo perinteiseen kaupunkikuvaan vahvasti luontoyhteyden elävöittäen samalla kaupunkilaisten yhteistä tilaa. Helsingin yliopiston pääkirjasto kylpee valossa.

Muuntojoustavuus on uuden rakentamisen keskeisiä kehityssuuntia. Valtion patruunatehtaan alue Lapualla on muuttunut arvokkaaksi kulttuurikeskukseksi asiantuntevalla ja perinteitä kunnioittavalla korjausrakentamisella.

Asumiseen ja rakentamiseen kohdistuu kasvavia vaatimuksia sekä viihtyvyyden että ympäristönäkökohtien johdosta. Raken Viikinmäen vuokra-asumisen mukaisesti sopusointuisuutta luonnon kanssa haetaan konkreettisesti ja samalla esteettisesti.

Rakentamisessa on kunnianhimo kasvanut ylöspäin. Tammelan vanhalle ratapihalle nousi huomattavan korkea Hotel Torni Tampereella. Korkeutensa lisäksi se edustaa tyypillistä kehitystä hyödyntää kaupunkien entisiä teollisuuden käytössä olevia alueita asuin- tai muuhun käyttöön. Kuva: Saana Säilynoja, Museokeskus Vapriikki

 

Tulosta sisältö: 
Suomen matkassa: 2010-luku

Siirry edelliselle vuosikymmenelle! 2000-luku: notkeaan moderniin

1910-luku: maailmanpalo ja itsenäistyminen

1910-luvulla maailma paloi. Ensimmäinen maailmansota riehui, mikä vaikutti merkittävästi myös Suomen asemaan. Maa itsenäistyi Venäjä…

1920-luku: iloa ja modernisaatiota

1920-luvulla alkoi kansallinen eheytyminen ensimmäisen maailmansodan, Venäjän vallankumouksen ja kansakunnan väkivaltaisen sisäisen vä…

1930-luku: ääri-ilmiöiden aika

1930-luvun Suomi oli vielä maatalousyhteiskunta, vaikka kaupungit kasvoivat. Vuosikymmenen alkupuolella maailmanlaajuinen lama näkyi myös…

1940-luku: sodasta rauhaan

Suomi oli sotatilassa lähes seitsemän ensimmäistä vuotta 1940-luvulla. Varsinaisena sota-aikana puolustusvoimien päämaja sijaitsi Mikk…

1950-luku: uusi alku ja kansainvälistä huomiota

1950-luku oli Suomelle uuden alun ja kehityksen aikaa. Toisen maailmansodan runtelema maa alkoi vauhdikkaasti teollistua. Vuosikymmenen alus…

1960-luku: murrosten muovaamana

1960-luku muutti Suomea pysyvästi. Murrosvuodet olivat näyttämönä sukupolvikapinalle, jonka ikoninen kotimainen ilmentymä oli Vanhan y…

1970-luku: kehityksen kaaria

1970-luku oli Suomessa kehityksen kyllästämä. Edeltävän vuosikymmenen radikalismia seurasivat ilmapiiriltään rauhallisemmat, mutta sa…

1980-luku: nousua ennen pohjakosketusta

1980-luku oli Suomessa vahvaa nousukautta, vaikka globaalisti talouskasvu jäi jälkeen aiemmista vuosikymmenistä. Teknologiset edistysaske…

1990-luku: uuteen maailmaan

1990-luvun alussa Neuvostoliitto hajosi. Tämä vaikutti Suomeen niin politiikassa kuin taloudessakin. Idänkauppa sukelsi ja kotimainen pan…

2000-luku: notkeaan moderniin

Vuosituhannen vaihteen Suomi oli jälkiteollinen länsimaa, jonka koulutettu väestö mahdollisti osaltaan korkeaan osaamiseen nojanneen vah…

2010-luku: kestävää koetellaan

2010-luku on laittanut kestävyyden monella tapaa koetukselle. Globaalisti ilmastoasiat ovat nousseet ennennäkemättömällä tavalla agend…