1960-luku: murrosten muovaamana

1960-luku muutti Suomea pysyvästi. Murrosvuodet olivat näyttämönä sukupolvikapinalle, jonka ikoninen kotimainen ilmentymä oli Vanhan ylioppilastalon valtaus.

Teollistuvan maan sisäinen muuttoliike toi valtavan määrän uusia asukkaita etelän kasvukeskuksiin, mikä asetti uudenlaisia vaatimuksia asuntorakentamiselle. Seurauksena oli lähiörakentamisen kultakausi ja vauhdikas kaupungistuminen. Rakentamisessa elementtirakentaminen, kerrostalot ja teollinen massatuotanto nousivat esiin, ja jäljet näkyvät edelleen ympäri Suomea.

Samaan aikaan koettiin myös massamuuttoa Ruotsiin. Vuosikymmenen loppupuolella toteutettiin Saimaan kanavan kolmas rakentaminen, joka paransi yhteyttä Saimaalta Suomenlahdelle.

SuomenMatkassa1960_VanhaYlioppilastalo_700x500

Vuonna 1968, päivää ennen Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 100-vuotisjuhlia opiskelijaoppositio valtasi juhlapaikan eli Vanhan ylioppilastalon. Eurooppalaisen opiskelijaliikkeen radikalisoituessa tapahtumasta kasvoi kotimainen sukupolvikokemus. Kuva: Salokorpi A., Helsingin kaupunginmuseo

SuomenMatkassa1960_SaimaanKanava_700x500

Saimaan kanavan maaperä on Venäjän valtion omistuksessa, mutta Suomi on vuokrannut sen pitkällä vuokrasopimuksella. Mälkiän sulussa pudotusta on 12,4 metriä. Kuva: Pietinen Aarne, Museovirasto – Musketti

SuomenMatkassa1960_ViitaniemiJkl_700x500

Lähiötalot sijoitettiin avoimen periaatteen mukaisesti, maastonmuotojen mukaan edullisiin ilmansuuntiin. Tätä veistoksellista asemakaavasommittelua edustaa muun muassa Jyväskylän Viitaniemi. Kuva: Kanerva Teuvo, Museovirasto – Musketti

SuomenMatkassa1960_TampereenYliopisto_700x500

Yhteiskunnallinen korkeakoulu muutti ensin Helsingistä Tampereelle ja muutti sen jälkeen, vuonna 1966 nimensä Tampereen yliopistoksi. Kuva: Salonen Lars Hugo, Museovirasto – Musketti

dokumentti-ikoni_78x100Tulosta sisältö: Suomen matkassa 1960-luku

Siirry edelliselle vuosikymmenelle! 1950-luku: uusi alku ja kansainvälistä huomiota

Siirry seuraavalle vuosikymmenelle! 1970-luku: kehityksen kaaria

 

1910-luku: maailmanpalo ja itsenäistyminen

1910-luvulla maailma paloi. Ensimmäinen maailmansota riehui, mikä vaikutti merkittävästi myös Suomen asemaan. Maa itsenäistyi Venäjä…

1920-luku: iloa ja modernisaatiota

1920-luvulla alkoi kansallinen eheytyminen ensimmäisen maailmansodan, Venäjän vallankumouksen ja kansakunnan väkivaltaisen sisäisen vä…

1930-luku: ääri-ilmiöiden aika

1930-luvun Suomi oli vielä maatalousyhteiskunta, vaikka kaupungit kasvoivat. Vuosikymmenen alkupuolella maailmanlaajuinen lama näkyi myös…

1940-luku: sodasta rauhaan

Suomi oli sotatilassa lähes seitsemän ensimmäistä vuotta 1940-luvulla. Varsinaisena sota-aikana puolustusvoimien päämaja sijaitsi Mikk…

1950-luku: uusi alku ja kansainvälistä huomiota

1950-luku oli Suomelle uuden alun ja kehityksen aikaa. Toisen maailmansodan runtelema maa alkoi vauhdikkaasti teollistua. Vuosikymmenen alus…

1960-luku: murrosten muovaamana

1960-luku muutti Suomea pysyvästi. Murrosvuodet olivat näyttämönä sukupolvikapinalle, jonka ikoninen kotimainen ilmentymä oli Vanhan y…

1970-luku: kehityksen kaaria

1970-luku oli Suomessa kehityksen kyllästämä. Edeltävän vuosikymmenen radikalismia seurasivat ilmapiiriltään rauhallisemmat, mutta sa…

1980-luku: nousua ennen pohjakosketusta

1980-luku oli Suomessa vahvaa nousukautta, vaikka globaalisti talouskasvu jäi jälkeen aiemmista vuosikymmenistä. Teknologiset edistysaske…

1990-luku: uuteen maailmaan

1990-luvun alussa Neuvostoliitto hajosi. Tämä vaikutti Suomeen niin politiikassa kuin taloudessakin. Idänkauppa sukelsi ja kotimainen pan…

2000-luku: notkeaan moderniin

Vuosituhannen vaihteen Suomi oli jälkiteollinen länsimaa, jonka koulutettu väestö mahdollisti osaltaan korkeaan osaamiseen nojanneen vah…

2010-luku: kestävää koetellaan

2010-luku on laittanut kestävyyden monella tapaa koetukselle. Globaalisti ilmastoasiat ovat nousseet ennennäkemättömällä tavalla agend…