Turvallisesti kivestä

Turvallinen kivi on vastuullinen valinta kaikkeen rakentamiseen niin tuoteturvallisuuden, materiaaliturvallisuuden kuin asumisen näkökulmasta katsottuna. Tuoteteollisuudessa pidetään huolta, että kivipohjaiset rakennusmateriaalit täyttävät niille asetetut vaatimukset. Laadunvalvonta on korkealla tasolla ja kunnia-asia yrityksille.

Työturvallisuudesta puolestaan huolehditaan tarkoin sekä tehtailla että työmailla ajantasaisin ohjeistuksin ja koulutuksin. Alan parhaiden toimijoiden käytäntöjä pyritään avoimesti jakamaan kaikkien hyödynnettäviksi.

Kivi on turvallinen rakennusmateriaali myös rakennuksen asukkaan kannalta. Kivitalojen rungoissa käytettävät betoni, laasti, harkot ja tiilet ovat luonnostaan palamattomia ja muodostavat vankan perustan hyvälle sisäilmalle. Hyvä sisäilma, kuten turvallinen rakentaminen ylipäätään, on aina monen asian kokonaisuus, jossa materiaalien ohella suunnittelu ja oikeaoppinen toteutus ovat tärkeitä. Kosteusturvallisuuden kannalta on olennaista, että rakennusvaiheessa varmistetaan uusien rakenteiden kunnollinen kuivuminen.

Kivestä rakentuu turvallisia koteja ja tiloja, jotka kestävät aikaa ja soveltuvat monenlaisiin tarpeisiin.

Kivirakentaminen on osa ilmastoratkaisua

Vastuullinen, ympäristöä ja ilmastoa säästävä rakentaminen on monen asian summa. Rakentamisen hiilijalanjälkeen vaikuttavat osaltaan…

Kivi tarjoaa työtä Suomessa

Suomalainen kivirakentaminen työllistää tuhansia ihmisiä ympäri Suomen niin suoraan tuoteteollisuuden kautta kuin välillisesti. Alan y…

Turvallisesti kivestä

Turvallinen kivi on vastuullinen valinta kaikkeen rakentamiseen niin tuoteturvallisuuden, materiaaliturvallisuuden kuin asumisen näkökulma…

Toimiva yhteiskunta rakentuu kivestä

Kaupungistumisen edetessä ja kaupunkien väestön kasvaessa rakennetulta ympäristöltä vaaditaan yhä enemmän. Kivirakentaminen on vasta…

Koteja kaikille lajeille – rakentaminen ja luonnon monimuotoisuus

Kaupungit kasvavat ja uusia asuntoja tarvitaan kodeiksi ihmisille. Elintilaa tarvitsevat kuitenkin myös hömötiaiset, naalit ja am…