Toimiva yhteiskunta rakentuu kivestä

Kaupungistumisen edetessä ja kaupunkien väestön kasvaessa rakennetulta ympäristöltä vaaditaan yhä enemmän. Kivirakentaminen on vastaus näihin vaatimuksiin.

Kivipohjaisista materiaaleista rakennetaan talojen ohella valtavasti yhteiskunnan tehokkaan ja turvallisen toiminnan kannalta välttämätöntä infraa, josta osa on näkyvissä, osa piilossa maan alla: tiet ja sillat, viemäriverkostot ja putket – nämä kaikki perustuvat kivirakentamisen ratkaisuihin. Myös energiatuotannon laitokset, uusiutuva energia mukaan lukien, rakentuvat pitkälti kivestä.

Kivestä rakennetaan myös hyvinvointia. Kivitalot ovat kustannustehokkaita ja mahdollistavat kohtuuhintainen asumisen, joka lisää tasa-arvoa ihmisten välillä. Kestävät, pitkäikäiset ja energiatehokkaat rakennukset säästävät sekä asumisen kustannuksia että ympäristöä. Kivirakentamisen innovaatiot tukevat kestävää kaupungistumista myös globaalisti.

Kohtuuhintainen rakentaminen ei merkitse mukavuudesta ja kauneudesta tinkimistä. Kivestä on moneksi, ja viihtyisä kaupunkiympäristö pitää sisällään monenlaisia kivirakentamisen ratkaisuja aina graafisesta betonista viherkattoihin.

Hyvällä syyllä voidaan sanoa, että kivirakentaminen on toimivan yhteiskunnan perusta – nyt ja tulevaisuudessa!