Vastuullisuus

Laastien, julkisivu- ja lattiapinnoitteiden, seinä- ja lattiatasoitteiden sekä laatoitus- ja vedeneristystuotteiden valmistuksessa otetaan tänä päivänä huomioon vastuu ympäristöstä monella tasolla. Siinä huomioidaan niin raaka-aineiden ja muiden resurssien käytön tehostaminen kuin energiankulutuksen vähentäminen, prosessien tehostuminen, jätemäärien ja jätteenkäsittelykulujen vähentäminen sekä materiaalien uusiokäyttö.

Kuivatuotteissa hiilidioksidipäästöt muodostuvat pääasiassa sementistä sekä hiekan kuivatuksessa käytettävästä propaanikaasusta. Kuivatuotteita valmistavien yritysten vuosien pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena päästöt ovat pienentyneet merkittävästi.

Lue lisää:

 

Ihmiset

Suomalainen kivirakentaminen työllistää valtavan määrän ihmisiä koko arvoketjun mitalla aina suunnittelusta materiaalituotantoon ja t…

Vastuullisuus

Laastien, julkisivu- ja lattiapinnoitteiden, seinä- ja lattiatasoitteiden sekä laatoitus- ja vedeneristystuotteiden valmistuksessa otetaan…

Kohteita

Kuivatuotteilla, eli erilaisilla laasteilla, rappaustuotteilla, lattiapäällysteillä ja tasotteilla varmistetaan rakennuksen lopputuloksen…