Vastuullisuus

Ympäristörakentamisen betonituotteiden osalta on tehty jo pitkään tuloksellista työtä päästöjen vähentämiseksi. Niin tuotannon prosessit kuin käytettävät materiaalit ja niiden kierrätysmahdollisuudet ovat kehittyneet merkittävästi. Kotimaiset tuotevalmistajat ovat tehneet töitä tosissaan ja lyhyessä ajassa ympäristörakentamisen tuotteiden hiilijalanjälkeä on saatu kutistettua. Työtä on toki paljon vielä edessä, mutta keinoja onneksi löytyy,  kuten vähähiilisyys ja kiertotalous, uusiomateriaalien hyödyntäminen, jätteiden synnyn ehkäiseminen ja energiatehokkuuden parantaminen sekä kuljetusmatkojen optimointi.

Betonituotteiden vähähiilisyyteen pyrittäessä tuotekehitys nousee yhä tärkeämpään asemaan. Vähähiilisten tuotteiden kehittäminen edellyttää sekä reseptiikan että uusien teknologioiden kehittämistä.

Rakentamisen hiilijalanjälkeen vaikuttavat käytettävät materiaalit, niiden kestävyys, huollon tarve,  kierrätettävyys ja uusiokäyttö. Kivi on ympäristöystävällinen materiaali kaikilla edellä mainituilla mittapuilla.

Ympäristörakentamisessa käytettävien suomalaisten betonituotteiden keskimääräiset päästöt ovat 0.13 kg CO2e /kg.

Lue lisää:

Betonituotevalmistajat tekevät hartiavoimin työtä hiilijalanjälkensä pienentämiseksi
Maisemabetoni.fi: Betoni ja ympäristö

Ihmiset

Suomalainen kivirakentaminen työllistää valtavan määrän ihmisiä koko arvoketjun mitalla aina suunnittelusta materiaalituotantoon ja t…

Vastuullisuus

Ympäristörakentamisen betonituotteiden osalta on tehty jo pitkään tuloksellista työtä päästöjen vähentämiseksi. Niin tuotannon pr…

Kohteita

Ympäristörakenteiden tulee kestää aikaa ja vanhentua niin, että ne säilyttävät toimivuutensa ja ominaisuutensa muuttuvissa olosuhtei…