Vastuullisuus

Vaatimukset rakennuskohteiden CO2-päästöjen vähentämiselle tiukentuvat yhä enemmän erilaisten sitoumusten ja lainsäädännön kautta. Koska rakennusvaiheen päästöistä suurin osa on materiaaliperäisiä, on valmistajien kehitettävä tuotteita ja ratkaisuja, joilla tuotevaiheen päästöjä voidaan leikata.

Sekä maan alla että päällä olevien pitkäikäisten rakenteiden kanssa on tärkeää käyttää ratkaisuja, jotka ovat kestäviä ikänsä ja ympäristökuormituksensa puolesta. Ympäristöasiat ja tuotteiden hiilijalanjälki ovat nousseet myös merkittäviksi hankintakriteereiksi rakennushankkeissa. Betoniteollisuuden toimijoilla ja sen sidosryhmillä on selkeä tahtotila löytää uusia ratkaisuja ja kehittää koko alan toimintaa ympäristövastuullisuudessa. Vähähiilisiä tuotteita tulee yhä enemmän markkinoille, sillä myös asiakkaita kiinnostaa tuotteiden ympäristöystävällisyys entistä enemmän.

 

Vastuullisuus

Vaatimukset rakennuskohteiden CO2-päästöjen vähentämiselle tiukentuvat yhä enemmän erilaisten sitoumusten ja lainsäädännön kautta…

Ihmiset

Suomalainen kivirakentaminen työllistää valtavan määrän ihmisiä koko arvoketjun mitalla aina suunnittelusta materiaalituotantoon ja t…

Kohteita

Kunnallisteknisiä tuotteita ovat betoniputket ja kaivonrenkaat sekä erilaiset sade- ja sulamisvesien (hulevesien) käsittelyjärjestelmät…