Vastuullisuus

Ympäristöasiat ja tuotteiden hiilijalanjälki ovat nousseet merkittäviksi hankintakriteereiksi rakennushankkeissa. Lyötäviä teräsbetonipaaluja käyttäen heikosti kantavien maapohjien perustuksissa on mahdollista alentaa rakentamisaikaisia CO2-päästöjä ja siten säästää ympäristöä verrattuna muihin perustusratkaisuihin. Lisäksi pitkä käyttöikä alentaa tulevan rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälkeä. Valitsemalla oikeita olosuhteisiin soveltuvia betonipaalutuotteita, saadaan aikaan kestäviä paaluperustuksia erilaisiin maaperän aiheuttamiin kemiallisiin ja fyysisiin ympäristörasituksiin.

Betoniteollisuuden toimijoilla ja sen sidosryhmillä on selkeä tahtotila löytää uusia ratkaisuja ja kehittää koko alan toimintaa ympäristövastuullisuudessa sekä kestävän kehityksen mukaisesti. Vähähiilisiä tuotteita tulee markkinoille yhä enemmän, sillä myös asiakkaita kiinnostaa tuotteiden vähähiilisyys entistä enemmän. Vähäpäästöisyys tarkoittaa myös paljon muuta kuin vähähiilisen betonin käyttöä rakentamisen tuotteissa. Työmailla säännöllisellä energiankulutuksen ja päästöjen seurannalla saadaan kerättyä paitsi tietoa meneillään olevan hankkeen ympäristövaikutuksista myös tärkeää tietoa tulevien hankkeiden vähäpäästöisyyden kehittämiseen.

Yrityksissä tutkitaan myös muita ratkaisuja vaikuttaa päästöihin ja tehdä prosesseista vähäpäästöisempiä kautta linjan. Esimerkkejä toimista ovat muun muassa siirtyminen tuotantolaitoksilla uusiopolttoaineisiin ja korvaamalla fossiilisia polttoaineita kierrätyspolttoaineilla sekä investoimalla uusiin tuotantoteknologioihin sekä -tekniikoihin.

 

Vastuullisuus

Ympäristöasiat ja tuotteiden hiilijalanjälki ovat nousseet merkittäviksi hankintakriteereiksi rakennushankkeissa. Lyötäviä teräsbeto…

Ihmiset

Suomalainen kivirakentaminen työllistää valtavan määrän ihmisiä koko arvoketjun mitalla aina suunnittelusta materiaalituotantoon ja t…

Kohteita

Betonipaalu on ympäristöjalanjäljestään huolehtivan perustamistapa, sillä betoni on luja, pitkäikäinen, ympäristöystävällinen ja…