Vastuullisuus

Ympäristöasioiden painoarvo yhteiskunnassa kasvaa ja niin se tekee myös rakentamisessa. Betoni on maailman käytetyimpänä rakennusmateriaalina ympäristökeskustelun keskiössä, ja samalla sen hiilijalanjäljen pienentäminen on avain rakentamisen päästöjen pienentämiseen. Betonisten rakennustuotteiden hiilijalanjälkeä on viime vuosina onnistuttu pienentämään merkittävästi. Sen myötä esimerkiksi kerrostalorakentamisessa markkinoiden vähähiilisin talo saadaan aikaan käyttämällä rakentamisessa vähähiilistä valmisbetonia ja vähähiilisiä betonielementtejä.

Rakennusmateriaalien osuus Suomen vuosittaisista kasvihuonekaasupäästöistä on noin 5 %. Betonin osalta sementin valmistus aiheuttaa merkittävästi hiilidioksidipäästöjä valmistuksessa tapahtuvan kemiallisen reaktion vuoksi. Globaalisti sementin osuus hiilidioksidipäästöistä on yli 5 %, mutta esimerkiksi Suomessa se on alle 2 %. Korkeat päästöt johtuvat juuri betonin ja sementin suurista käyttömääristä. Betonin ominaispäästöä voidaan verrata perunaan, joka on samaa luokkaa (0,2 kg-CO2/kg).

Ontelolaatta on hyvä esimerkki tehokkaasta rakenneratkaisusta

Ontelolaatoissa tarvittavan betonin määrää voidaan olennaisesti vähentää ja erityisen valmistustekniikan ansiosta sementin määrää tuotteessa minimoida. Lisäksi esijännitystekniikan avulla raudoituksen määrää voidaan olennaisesti alentaa ja pitkien jännevälien ansiosta tarvitaan vähemmän pystyrakenteita.

Vuonna 2022 alkanut Aalto-yliopiston ja teollisuuden yhteinen LOIKKA-hanke tähtää betonin päästöjen vähentämiseksi. Hankkeessa ovat mukana Finnsementti Oy, Elematic Oyj, Lammin Betoni Oy, Joutsenon Elementti Oy ja Betolar Oyj.

Lue lisää

Ihmiset

Suomalainen kivirakentaminen työllistää valtavan määrän ihmisiä koko arvoketjun mitalla aina suunnittelusta materiaalituotantoon ja t…

Vastuullisuus

Ympäristöasioiden painoarvo yhteiskunnassa kasvaa ja niin se tekee myös rakentamisessa. Betoni on maailman käytetyimpänä rakennusmater…

Kohteita

Teollisella betonirakentamisella on Suomessa pitkät perinteet. Sitä toteutetaan tehtaassa pitkälle esivalmistetuista valmisosista työmaa…