Vastuullisuus

Kivirakentamisen tuoteteollisuuden yrityksissä selvitetään monimuotoisesti ratkaisuja vaikuttaa päästöihin ja tekemään prosesseista vähäpäästöisempiä kautta linjan. Tämä tapahtuu muun muassa siirtymällä tuotantolaitoksilla uusiopolttoaineisiin ja korvaamalla fossiilisia polttoaineita kierrätyspolttoaineilla ja investoimalla uusiin tuotantoteknologioihin sekä -tekniikoihin.

Leca Finlandilla alkuperäinen tavoite oli pienentää Leca-soran hiilijalanjälkeä 50 % (A1-A4). Tavoite on onnistuttu ylittämään ja vähennys on nyt 54 %.  Leca-soran uudet EPD-ympäristöselosteet perustuvat elinkaarianalyysiin, joka huomioi tuotteen päästöt koko elinkaaren ajalta (A1-D). Muutoksen taustalla on iso investointi Kuusankosken Leca-soratehtaalla. Leca-soran tuotanto on perinteisesti ollut energiaintensiivistä, sillä savea poltetaan jopa 1150 asteen lämpötilassa. Vuoden 2022 lopussa valmistui puupellettien syöttö- ja jauhatuslaitos, jonka ansiosta voitiin siirtyä uusiutuviin energialähteisiin. Tämä muutos on merkittävästi pienentänyt Leca-soran hiilijalanjälkeä, ja se näkyy uusissa EPD-ympäristöselosteissa.

Leca-soran raaka-ainetta, savea, riittää Suomessa vuosituhansiksi. Savenottoaltaat maisemoidaan virkistysalueiksi savenkaivun lopettamisen jälkeen. Kevytsora kestää kemikaaleja, pakkasta ja kovaa kulutusta, jonka vuoksi se on myös helposti uudelleenkäytettävissä palveltuaan ensin kymmenien tai jopa vuosisatojen ajan rakenteissa.

 

Lue lisää:

Kohteita

Leca®-soraa voidaan käyttää lähes kaikkialla: maarakentamisen kevyenä täyttömateriaalina, katoilla eristeenä tai vaikkapa kevytsora…

Vastuullisuus

Kivirakentamisen tuoteteollisuuden yrityksissä selvitetään monimuotoisesti ratkaisuja vaikuttaa päästöihin ja tekemään prosesseista …

Ihmiset

Suomalainen kivirakentaminen työllistää valtavan määrän ihmisiä koko arvoketjun mitalla aina suunnittelusta materiaalituotantoon ja t…