Vastuullisuus

Sementtiä on pidetty materiaalina ”ympäristöpahiksena”, sillä sen valmistuksessa vapautuu paljon hiilidioksidia kalkkikiven hajoamisesta sitä kuumennettaessa sekä polttoaineiden palamisesta. Suomen ainoa sementinvalmistaja Finnsementti tekee aktiivisesti tuotekehitystä sementin osalta, mutta myös kehittää toimintaansa kokonaisuudessa tehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Se tapahtuu muun muassa lisäämällä kierrätettyjen polttoaineiden käyttöä, suodattamalla kaikki päästöt sekä korvaamalla uusiutumattomia raaka-aineita kierrätysmateriaaleilla.

Betoniteollisuuden lisäksi koko rakennusteollisuus on herännyt siihen, että vähähiilinen sementti mahdollistaa ympäristöloikan betonirakentamisessa ja antaa kilpailuedun rakennusten elinkaaren hiilijalanjälkeä laskettaessa.

Vähäpäästöisemmän betonin taustalla vähähiilisempi sementti

Finnsementin kehittämän Kolmossementin taustalla on pitkäjänteistä työtä, mittavia testauksia sekä tulosten analysointia ja käytäntöön viemistä. Vähäpäästöinen sementti on osoittautunut toimivaksi ja odotuksia vastaavaksi. Kolmossementin vähähiilisyyden takana on yhtenä raaka-aineena käytetty teollisuuden sivutuotteena syntynyt masuunikuona, joka nostaa loppulujuutta, alentaa lämmön tuottoa ja parantaa betonin tiiveyttä. Kolmossementtiin perustuvien betonireseptien hiilidioksidipäästöt ovat jopa 40 % alhaisempia kuin CEM I -sementtiin perustuvien betonien.

LOIKKA-hanke edistää vähähiilisiä ratkaisuja koko rakennusteollisuudelle

Suomalaisen rakennusteollisuuden päästövähennysten yksi tärkeä tekijä on yhteistyötä alan toimijoiden kesken. Tästä Aalto yliopiston ja yritysten yhteinen LOIKKA-hanke on erinomainen esimerkki. Loikka-yhteishankkeessa 2022-2024 kehitetään vähähiilisiä ratkaisuja, joilla tavoitellaan systeemistä muutosta perinteisellä rakentamisen toimialalla.  Muun muassa Finnsementille osallisuus LOIKKA-hankkeessa tarkoittaa ennen kaikkea päästövähennyksiin keskittyvää tiivistäkin yhteistyötä rakennusalan toimijoiden kesken. Yhtä lailla on koettu tärkeäksi, että hankkeen tavoitteilla ja kehitystyöllä on riippumattomat tieteelliset perusteet. Samalla Finnsementin vähäpäästöisten sementtilaatujen kehitystyö on päässyt osaksi tätä kokonaisuutta.

Lue lisää:

Vastuullisuus

Sementtiä on pidetty materiaalina ”ympäristöpahiksena”, sillä sen valmistuksessa vapautuu paljon hiilidioksidia kalkkikiven hajoamisesta…

Ihmiset

Suomalainen kivirakentaminen työllistää valtavan määrän ihmisiä koko arvoketjun mitalla aina suunnittelusta materiaalituotantoon ja t…