Tutkimus: Tiilijulkisivun elinkaarivaikutus

Tiilijulkisivut kuluttavat energiaa materiaalien valmistuksessa, etenkin tiilen poltossa. Toisaalta ne säästävät energiaa rakennuksen käytön aikana tuottamalla ylimääräisen, eristävän ilmakerroksen rakenteisiin. Tätä vaikutusta ei huomioida u-arvon laskennassa.

Oheisessa tutkimuksessa on selvitetty tämän eristysvaikutuksen energia- ja päästötaloudellinen merkitys ja tiilijulkisivun elinkaarivaikutus. Selvitys ei vertaile eri materiaaleja keskenään, ja keskittyy yksinomaan tiilirakenteiden kasvihuonekaasupäästöihin.

Elinkaarivaikutus tarkoittaa sitä kokonaisvaikutusta, joka syntyy, kun jotakin asiaa tarkastellaan koko sen elinkaarelta valmistuksesta käytön ja huollon kautta elinkaaren loppuun, eli tiilen tapauksessa kierrätykseen. Elinkaaritarkastelu antaa kuvan kokonaisuudesta eikä mahdollista edullisimman osa-alueen valikointia. Kuluttajaviraston mukaan elinkaaritarkastelu on luotettavin ja ainoa relevantti tapa selvittää ympäristövaikutuksia, silloin kun tehdään tuotemarkkinointiin liittyviä ympäristöväittämiä.

Tiiliteollisuuden teettämä tutkimus (2013) tiilijulkisivujen elinkaarivaikutusta:
Tiilijulkisivun valmistuksen ja elinkaaren kasvihuonepäästövaikutukset