Rakennusten kosteusvauriot ja ylilämpeneminen muuttuvassa ilmastossa – RAIL

Rakennusten kosteusvauriot ja ylilämpeneminen muuttuvassa ilmastossa (RAIL) -tutkimushanke kuuluu valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan teemaan 2.12 Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien kartoitus Suomen rakennuskannalle ja rakentamiselle. Hankkeessa on yhdistetty laskennallisia rakennusfysikaalisia tarkasteluja rakenteiden kosteus- ja mikrobiologisesta toiminnasta sekä lämpöviihtyvyydestä rakennusten käyttäjien terveysriskeihin. Tehdyt tarkastelut ovat tässä mittakaavassa uniikkeja ja hyödynnettävissä Suomen asuinrakennuskannan ylläpitotarpeiden arvioinnissa sekä uusien rakennusten jäähdytystarpeen arvioimisessa.

Korkeiden kesäajan lämpötilojen vaikutusta terveyteen nyt ja tulevaisuudessa arvioitiin epidemiologisin sekä vaikutusarvioinnin menetelmiin. Tehtyjen tarkastelujen perusteella suurin osa Suomessa yleisesti käytössä olevista ulkoseinärakenteista pärjää myös muuttuvassa ilmastossa. Homehtumisriski nousee sellaisissa ulkoseinärakenteissa, jotka päästävät viistosadetta lävitseen, pidättävät vettä rakenteen huokosverkostossa ja tuuletus on heikkoa.

Palvelutalojen sekä asuntojen laskennalliset ja havaitut lämpötilat nousevat korkeiksi jo nykyisessä ilmastossa. Pelkät auringonsuojausratkaisut eivät ole riittäviä pitämään huonelämpötiloja riittävän alhaisella tasolla. Niiden lisäksi tarvitaan aktiivista jäähdytystä erityisesti helleaaltojen aikana. Jäähdytys tulisi kohdistaa rakennuksiin, joissa asuu ikäihmisiä, sillä heillä terveysriskit ovat suurimmat. Ilman lisätoimia tulevat korkeiden lämpötilojen terveyshaitat huomattavasti lisääntymään Suomessa jo lähitulevaisuudessa väestön ikääntyessä.

Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Tampereen yliopisto, ja ryhmään kuuluivat lisäksi THL, Aalto-yliopisto sekä Itä-Suomen yliopisto.

Tutustu tutkimusraporttiin: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:2