Kivi kiertää

RAaka-aineet TUOTANTO RAKENNUkset Valmis uuteen käyttöön CO 2 -kierto Muuntuu tarvittaessa Rakennettu kestämään Vettä säästäen Hukkalämpö talteen Jäte energiaksi Luonnosta luontoon Roskasta raaka-aineeksi

Kiertotalous tarkoittaa hyvin suunniteltua taloutta, jossa materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen on minimoitu. Kiertotalous tehostaa resurssien ja materiaalien käyttöä niin, että sekä raaka-aineet että niiden arvo säilyvät kierrossa entistä paremmin.

Kivipohjainen rakennusmateriaaliteollisuus on tehnyt jo yli parikymmentä vuotta töitä kierrätyksen lisäämiseksi. Tuloksia on syntynyt. Kivipohjaisista rakennusmateriaaleista kierrätetään markkinalähtöisesti jo yli 80 prosenttia eli enemmän kuin paperia.

Lisää aiheesta:

Kivi on jo kiertotaloudessa

Kierrätetty kiviaines on arvokasta raaka-ainetta

Kiertotalous tuo kilpailukykyä

Kiviset rakennusmateriaalit kiertävät jätteestä hyödyksi

Käyttötarkoituksen muutos jatkaa rakennuksen elämää