M1: Tutkitusti vähäpäästöisiä materiaaleja

Rakennuksen hyvä sisäilmasto edellyttää sisäilma-asioiden huomioon ottamista suunnittelun, rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa. Sen lopulliseen laatuun vaikuttavat monien muiden tekijöiden ohella sisätilojen rakennusmateriaalit.

Jo hyvin tunnettu M1-luokituksen kriteeristö julkaistiin ensimmäistä kertaa vuonna 1996. Luokituksen tarkoitus on edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien, sisustustuotteiden ja kalusteiden kehittämistä ja käyttöä.

M1-merkki kertoo, että tuote on testattu puolueettomassa laboratoriossa ja että se on vakioiduissa testiolosuhteissa täyttänyt asetetut vaatimukset materiaaleista huoneilmaan kulkeutuville kemiallisille päästöille eli emissioille.

Kivipohjaisilla rakennusmateriaaleilla, kuten betoni- ja kevytsoraharkoilla, muuraus- ja rappauslaasteilla sekä seinä- ja lattiatasoitteilla, on M1-luokitus. Poltettu tiili on menetelmässä poikkeusasemassa, sillä se voidaan Sisäilmastoluokitus 2018:n mukaan sisätiloja suunniteltaessa rinnastaa M1 tuotteisiin ilman testausta.

M1-luokitus helpottaa paitsi kuluttajien valintoja, mutta siitä hyötyvät myös rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat.

Kun rakennushankkeessa tuotteiden päästötaso määritellään vähintään M1-luokituksen mukaiseksi, on kaikilla hankkeen osapuolilla yhteinen tavoite hyvän sisäilman saavuttamiseksi.

Lisää tietoa Rakennustietosäätiön sivuilta