Tehdaskiinteistöistä omaleimaisia asuinympäristöjä

Kaupunkien keskusta-alueilla on paljon vanhoja teollisuuskiinteistöjä, joista alkuperäinen toiminta on siirretty muualle. Tehdasmiljöiden kulttuurinen arvo tunnustetaan ja rakennukset ovatkin usein asemakaavalla suojeltuja. Tehdaskiinteistöjen muuttaminen asunnoiksi tarkoittaa usein juuri julkisivujen ja rungon säilyttämistä.

Ympäristönäkökulmasta paksujen rakennusosien säästyminen on merkittävää, koska vastaavan uuden rakenteen rakentamisen hiilipäästöt jäävät syntymättä. Rakennus säilyy kaupunkikuvallisena muistomerkkinä menneestä, mutta tarjoaa asukkailleen modernit asuintilat. Esimerkiksi Tampereella Pyynikin Trikoon tehdasalueella, Hämeenlinnassa Suomen Kasarmeilla ja Turun Telakkarannassa on lähivuosina tehty uusia asuntoja vanhoihin puitteisiin. Usein hankkeisiin liittyy myös tiivistävää uudisrakentamista.

Kaupunkialueella teollisuusalueiden uusiokäyttö tarkoittaa hyvin usein asumista, koska asunnoille riittää kysyntää.

Vantaalla Tikkurilan Silkin tehdasalueella on käynnissä laaja muutostyö, jota hallinnoi Renor Oy. Kiinteistössä toimi alun perin Helsinkiin vuonna 1933 perustettu Suomen Silkkiteollisuus Oy, joka muutti Tikkurilaan seuraavana vuonna. Tehdasalueen punatiiliset rakennukset rakennettiin vuosina 1934–1964 ja niissä on toiminut muun muassa kutomo, värjäämö, painamo, tarkkaamo ja pakkaamo. Alueelle on toteutettu pääasiassa toimistotiloja ja lisäksi siellä toimii Tanssiteatteri Raatikko sekä Teatteri Vantaa.

Yksi osa tontista myytiin ja siihen rakennettiin asuinkerrostalo. Kolmivaiheisesta muutostyöstä on nyt valmistunut kaksi vaihetta ja kolmas on suunnitteluvaiheessa.

Uusiokäyttö ja suojelu törmäyskurssilla – vai sulassa sovussa?

Rakennuksen uusiokäyttö voi edellyttää muutoksia, jotka ovat ristiriidassa säilyttämisen kanssa. Säilyttämisen aste on keskeinen neuvoteltava kysymys muutosten suunnittelussa. Olemassa olevan rakennuskannan pysyminen käytössä on arvo itsessään. Erilaisten tapausten kohdalla on aina harkittava erikseen säilyttämisen yksittäiset kysymykset.

− Rakennusta voidaan tietyissä rajoissa muuttaa uuteen tarkoitukseensa sopivaksi, mutta myös toiminnan täytyy sopeutua vanhaan rakennukseen, huomauttaa arkkitehti Mikko Lindqvist Helsingin kaupunginmuseosta.

Korjausrakentamisen filosofiassa on tapahtunut muutosta vuosikymmenien saatossa. Nykyisin halutaan säilyttää kokonaisuuksia pelkän julkisivun sijaan; säilyttäminen voi koskea materiaaleja tai tiettyjä tiloja. Ilmastokeskustelun myötä yhä tärkeämmäksi on noussut resurssiviisas korjausrakentaminen.

Kuva: Renor Oy

 

Kurjenlinna on uutta ja vanhaa yhtä aikaa

Kun työlään projektin ottaa hoitaakseen, se kannattaa hoitaa viimeisen päälle kunnolla. Näin on turkulainen Vuokrakartio Oy tehnyt kun…

Ulkonäöllä on väliä: Tikkuaskitalot löysivät paikkansa

Kaksi erillistä pientaloa samalla tontilla sopeutuvat niin toisiinsa kuin tontin muotoihin sekä alueen luontoon. Tilaaja halusi rakentaa k…

Kivitalon monimuotoisuutta puupinnalla

Kesän 2013 Asuntomessuilla Hyvinkäällä oli talo, joka sai huomiota erikoisesta julkisivumateriaalistaan. Lammi-Kivitalo Majan julkisivuv…

Elämää vapaa-ajanasunnossa ympäri vuoden

Jos mereltä katsoo tarkasti parikymmentä metriä ylös kallion päälle, saattaa havaita Villa Bergolan. Yksikerroksinen, kahteen osaan ja…

Suomen kuuluisin vankila Turussa muuttuu kiehtovaksi kaupunginosaksi

Neljässä rakennusvaiheessa toteutettava Kakolan vanhan vankila-alueen …

Tampereen Ranta-Tampella on rantakaupunkielämää keskustan kulmilla

Ranta-Tampella on Tampereen uutta asuinrakentamista ranta-alueelle entisellä Tampellan teollisuusalueella. Se sijoittuu kävelyetäisyydell…

Tehdaskiinteistöistä omaleimaisia asuinympäristöjä

Kaupunkien keskusta-alueilla on paljon vanhoja teollisuuskiinteistöjä, joista alkuperäinen toiminta on siirretty muualle. Tehdasmiljöide…

Jylhästi kallioilla: As Oy Helsingin Jylhä

Helsingin Viikinmäen laelle, alueen upeimmalle paikalle on valmistunut harkkorakenteinen pienkerrostalon ja rivitalojen kokonaisuus. Kohde …

Tiiltä sen olla pitää: Verkkosaaren suurkorttelista löytyy koteja moneen makuun

Kaupunkeihin mahtuu monenlaisia ihmisiä, elämäntilanteita ja perhemuotoja, ja yhtä moninaiset ovat asumiseen liittyvät preferenssit ja …

Kivitalo kivitalojen keskelle

Helsingin Liisankadulla on historiallisesti arvokkaaseen ympäristöön, ahtaalle sisäpihalle rakennettu kaksi asuinkerrostaloa. Ne on sovi…