Rakennuksilla on selkeä vaikutus hyvinvointiin

Hyvä tila on tarkoituksenmukainen, turvallinen ja viihtyisä. Rakenteet suunnitellaan ja tehdään niin tiiviiksi, että niiden läpi ei kulkeudu epäpuhtauksia sisäilmaan ja käytettävät materiaalit ovat vähäpäästöisiä.

Saint Gobain Finland Oy:n Taloustutkimuksella teettämä tutkimus 2020 kartoitti kokemusta siitä, kuinka paljon ihmiset arvioivat kodin vaikuttavan rakennuksena heidän hyvinvointiinsa. Peräti 85 prosenttia vastaajista sanoi ”Erittäin paljon” tai ”Melko paljon” ja vastaava prosentti työpaikkoja koskien oli 67. Puhdas ja raikas sisäilma nousi hyvän työpaikan tärkeimmäksi kriteeriksi. Kyselyn kohderyhmänä olivat 20–74-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti.

– Saint-Gobainin strategian ytimessä ovat mukavuus ja vastuullisuus. Vastuullisuuteen kuuluvat muun muassa vähähiilisyys, kiertotalous ja resurssitehokkuus. Mukavuus lähtee puolestaan yksilön tarpeiden huomioimisesta. Halusimme selvittää, miten suomalaiset suhtautuvat koteihin ja työpaikkoihin rakennuksina, jotta osaamme jalkauttaa yhtiön strategian Suomeen oikealla tavalla, kertoo markkinointijohtaja Viktor Lax Saint-Gobain Finlandilta.

Tutkimuksen tulos ei ollut yllättävä.

– Sisäilman laatu nousi tutkimuksessa ihan kärkeen niin kodeissa kuin työpaikoilla. Ja kääntäen: huono sisäilma koettiin eniten työpaikkaa heikentäväksi ominaisuudeksi – jopa yli melun, kuumuuden, pölyn ja hajun. Sisäilman laadun merkitys on siis todella suuri ihmisten kokeman hyvinvoinnin kannalta, Lax painottaa.

Viime vuosina on tehty paljon työtä puhtaan sisäilman turvaamiseksi. Uusia toimintatapoja on otettu suunnitteluun, valvontaan ja toteutukseenkin. Esimerkiksi Kuivaketju 10 -toimintatapa on otettu käyttöön useimmissa kaupungeissa ja tuhansissa projekteissa.

– Myös muun muassa ranta- ja korkean rakentamisen ohjeita on tiukennettu, jotta rakenne kestää muun muassa viistosateen ja ilmastonmuutoksen tuomat sääilmiöt. Primäärinä tavoitteena tulee tehdä alun perin pitkäaikaisia ja terveellisiä rakentamisen ratkaisuja. Kyse ei ole siis yksittäisten tuotteiden valinnasta, vaan rakennuksesta kokonaisuutena, toteaa Weberin asiantuntija Vesa Räsänen.

Sisäilma puhuttaa

Sisäilmaan liittyvät ongelmat ovat viime vuosina nousseet useasti esiin. Vesa Räsäsen mukaan se on merkki ennen kaikkea tietoisuuden lisääntymisestä. Hän näkee myös, että sisäilmaotsikot ovat paljolti pohjoismainen ilmiö.

– Täällä sisäilma on parempaa kuin muualla, mutta asiasta keskustellaan enemmän. Mutta onneksi näin. Olemme Ruotsin kanssa eturintamassa puhumassa terveellisen sisäilman puolesta. Saksassa homeet maalataan piiloon, hän toteaa.

Weber on viime aikoina kiinnittänyt vahvasti huomiota myös matala-alkalisten tasoitteiden käyttöön betonilattian ja pinnoitteen kuten muovimaton välissä.

– Kun tieto lisääntyy, muovimateriaaleihin liittyvät ongelmat tulevat vähenemään. Tämä on yksi hyvä esimerkki siitä, miten yhteistyössä eri osapuolten kanssa voidaan kehittää koko alaa hyödyntäviä ratkaisuja. Vähähiilisen rakentamisen ja terveellisten sekä turvallisten ratkaisujen tulee olla rakentamisen keskiössä.