Terveellinen asuminen

Keskivertosuomalainen viettää kotona paljon aikaa, etenkin talvisin. Kotona nukumme, syömme ja kasvatamme lapsiamme; siellä rentoudumme ja kestitsemme vieraita viikonloppuisin. Nykyään yhä useampi myös työskentelee kotoa käsin, jolloin tuttujen seinien sisällä vietetty aika kattaa valtaosan elämästämme. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää, että asunnon olosuhteet ovat sellaiset, että ne tukevat terveyttämme. Keskeinen asia tässä on puhdas, raikas sisäilma.

Kun sisäilma on hyvää, siihen harvemmin tulee kiinnittäneeksi huomiota. Hyvä sisäilma on tuoksultaan neutraalia ja lämpötilaltaan sekä ilmankosteudeltaan miellyttävää. Sitä on helppo hengittää ja sen ympäröimänä ihminen voi hyvin. Huono sisäilma puolestaan voi aiheuttaa erilaisia oireita, ja pitemmän altistuksen myötä saada aikaan vakavaakin haittaa terveydelle.

Sisäilman laatuun vaikuttavat monet tekijät. Kaikki lähtee rakennuksen hyvästä suunnittelusta – jo tässä vaiheessa on tärkeä tehdä valintoja, jotka varmistavat hyvän sisäilman. Rakenteiden tulee olla niin tiiviitä, että niiden läpi ei kulkeudu epäpuhtauksia, ilmanvaihdon on toimittava hyvin ja käytettävien materiaalien tulee olla vähäpäästöisiä. Kivimateriaalit ovat luonnostaan tällaisia: betoni, laasti ja tiilet sisältävät äärimmäisen vähän mitään sisäilmaan haihtuvaa, joten ne ovat lähtökohtaisesti erittäin turvallisia sisäilman kannalta.

Hyvän lopputuloksen kannalta suuri merkitys on myös rakennusvaiheella. On tärkeää, että kaikki työvaiheet toteutetaan suunnitellun mukaisesti ja oikeaoppisesti, ja esimerkiksi uusien rakenteiden huolellinen kuivuminen tulee aina varmistaa. Myös rakennuksen käyttövaiheessa sisäilmaa voi vaalia noudattamalla huolellisesti rakennuksen käyttöön liittyviä ohjeita.

Terveysseikat kannattaa pitää mielessä kaikissa asumiseen liittyvissä ratkaisuissa. Kivitalo on turvallinen valinta tässäkin mielessä.

Asuminen ilmastotekona

Asumiseen liittyvät ratkaisut ovat ihmiselämän suurimpia valintoja monessakin mielessä. Tänä päivänä moni pohtii näitä valintoja …

Turvallinen asuminen

Koti on ihmisen turvapaikka maailmassa. Sen asukkaita, omaisuutta ja tärkeitä esineitä pyrimme suojelemaan kaikin keinoin: palovaroittimi…

Kohtuuhintainen asuminen

Asumiseen liittyvät kulut nielaisevat joka kuukausi suuren osan ihmisen tuloista. Vuokran tai yhtiövastikkeen ja mahdollisen asuntolainanl…

Terveellinen asuminen

Keskivertosuomalainen viettää kotona paljon aikaa, etenkin talvisin. Kotona nukumme, syömme ja kasvatamme lapsiamme; siellä rentoudumme …

Asumisen vaihtoehdot

Ihmisiä on moneen lähtöön ja niin on asumisratkaisujakin. Yksi hyvän elämän keskeisistä tekijöistä onkin mahdollisuus löytää ju…

Helppo ja sujuva arki

Elämä on usein hektistä: aikaisia herätyksiä, kiirehtimistä töihin ja ruokakauppaan, omia ja lasten harrastuksia. Kun vuorokaudessa t…