Tuotekehitys on luonnerooli, joka tulee sydämestä

Lakan Betoni on valmistanut kivipohjaisia rakennusmateriaaleja suomalaisten rakentajien tarpeisiin jo 55 vuotta. Ville Katainen on ollut Lakan palveluksessa tuosta ajasta pian parikymmentä vuotta. Kesätöistä 2001 alkanut ura kuivatuotteiden parissa kantaa. ”Tähtäämme siihen, että hyvä rakentaminen voi olla myös helppoa. Oikeilla ja laadukkailla tuotteilla se onnistuu”, tuotanto- ja tuotekehityspäällikkönä työskentelevä Katainen toteaa.

Kuka: Ville Katainen
Työ: Tuotanto- ja tuotekehityspäällikkö, Lakan Betoni Oy
Alalla: vajaa 20 vuotta

”Lakka laastien ja tasoitteiden korkea taso pohjautuu vahvaan tuotekehitykseen ja -testaukseen sekä sertifioituun ISO 9001 -laaduntarkkailujärjestelmään, kertoo Lakan Betonin tuotanto- ja tuotekehityspäällikkö Ville Katainen.

Kataisen  osaaminen kuivatuotteissa on vaikuttavaa. Työura alkoi, kun hän opiskeli kemiaa Joensuun yliopistolla ja vuonna 2001 kysyi kesätöitä Lakan Betonilta. ”Sillä tiellä olen yhä. Olen tehnyt hommia säkittäjänä, ajanut trukkia ja ollut Joensuun tehtaalla kuivatuotteiden ohjaamovastaavana. Valmistuttuani 2006 siirryin tuotekehitykseen ja toimin laatuvastaavana. Vuonna 2009 aloitin tuotekehityspäällikkönä. Viimeisin työtehtävämuutos liittyy Varkauden tehtaan toimintaan, jonka tuotantopäällikkönä aloitin 1.9.2020. Hommat tuotekehityksestä vastaavana jatkuvat myös”, hän kertoo.

Miehen työviikosta pari päivää kuluu Varkaudessa ja loput Joensuussa. Työpäiviä raamittavat niin Varkauden tehtaan pyörittäminen tuotannonsuunnitteluineen kuin Lakka-kuivatuotteiden koko tuotekehitysprosessi.

”Kemistinä olen tuotekehityspuolella itse tekemässä laboratoriotestejä sekä analysoimassa tuloksia ja tekemässä jatkosuunnitelmia. Vastuullani on myös kuivatuotteiden laatu, viranomaisyhteistyö sekä erilaiset sertifikaatit. Luonnollisesti työhöni sisältyy myös paljon hallinnollisia tehtäviä ja raportointia.”

Katainen paljastaa, että hänelle tuotteiden fyysiset ominaisuudet kertovat paljon. ”Olen ihmisenä sellainen, että tieto kulkee sormenpäästä aivoihin. Minun pitää päästä itse käyttämään ja kokemaan tuote, pelkät laboratoriotesteissä saadut numerot eivät riitä. Koen myös, että tuotekehitys on luonnerooli. Siihen ei opiskella, se tulee sydämestä.”

Mikä on työssäsi parasta?

Työni on monipuolista, koska työnkuvaan kuuluu niin tuotantoa kuin tuotekehitystä. Ja tuotekehityksen myötä on vahva kosketuspinta myös asiakkaisiin, joka tuo lisää monimuotoisuutta työhöni.

Mikä on työssäsi haastavinta?

Tämä liittyy vahvasti edelliseen eli monipuolisuuden hallintaan. Vahvimmin se ilmenee ajankäytön järjestelyissä, kun päivät ja viikot pitää suunnitella hyvin. Koska vastuulleni kuuluu tuotekehitys, pitää niiden toimien osalta olla myös tietoinen ja ajan hermolla siitä, mitä kentällä tapahtuu. Parhaat ideat tulevat niiltä, jotka tuotteiden kanssa tekevät töitä eli tuotteiden käyttäjiltä. Siitä palautteesta pitää pystyä ottamaan koppia.

Mistä olet työssäsi ylpeä?

Olen ylpeä kaikista niistä tuotteista, joita olen ollut mukana kehittämässä. Ja erityisesti niistä, joilla voimme selkeästi helpottaa asiakkaan elämää. Lakan Betoni tähtää siihen, että hyvän rakentaminen on helppoa – puhutaan sitten tuotteidemme ominaisuuksista, valikoiman laajuudesta, palvelustamme tai ohjeistusten selkeydestä. Erityisen ylpeä olen myös meidän päivittäisen tuotannon laadunvalvonnasta. Laboranttimme tekevät työtään pieteetillä!

Kerro itsestäsi jotain, mitä muut eivät välttämättä tiedä

Minulla on myös opettajan tutkinto matematiikasta, fysiikasta ja kemiasta. Opiskeluaikoinani vuonna 2003 työskentelin hetken Venäjällä Petroskoissa kemianopettajanakin. Koulu oli suomalaisugrilainen koulu, jossa opetus oli sekä suomeksi että englanniksi. Oli ankara talvi ja opettajista pula, joten tartuin tilaisuuteen. Olin siellä kevätlukukauden ja oppilaani olivat 9. luokkalaisia. Tosin opetuksen sisältö vastasi enemmän meidän lukion 1. vuoden sisältöjä. En kuitenkaan jatkanut koulumaailmassa, vaan teollisuus ja sen prosessi ovat olleet minulle mielekkäämpiä.

Mainittakoon myös, että olen kurkkupurkkirummutuksen suomenmestari vuodelta 1995. Voittoisa titteli 17-vuotiaalle.

Millaisen vinkin antaisit alalle aikovalle?

Ole nöyrä, mutta pidä myös oma ammattiylpeytesi. On hyvä tiedostaa, että arjessa kuivatuotteiden kanssa päivittäin työskentelevä urakoitsija tietää paremmin kuin sinä, miten tuotetta käytetään. Kuuntele siksi avoimin mielin palautetta. Omaa osaamista ja tietotaitoa ei kuitenkaan pidä vähätellä. Ole rohkeasti tasavertainen keskusteluissa, joissa sinulla on annettavaa.

Millaista Suomea haluat olla rakentamassa?

Terveen sisäilman Suomea. Sisäilmasta puhutaan paljon, mutta perisynti koko hommassa on kiire rakentamisessa. On järkyttävää, miten nuoriakin rakennuksia joudutaan purkamaan sen takia, että tiukkojen aikataulujen takia lopputulos kärsii ja sisäilmaongelmat ottavat vallan. Erityisen ikävää on tietenkin, millaisia terveysongelmia huonosta sisäilmasta seuraa. Lattiatasoitepuolella matala-alkalisuuden ja uusien tuotteiden kohdalla yritämme Lakan Betonilla ainakin varmistaa tuotekehityksen kautta, että ongelma helpottuisi. On tärkeää, että tuotteet kuivuvat nopeasti. Näin rakentamisen tiukoissa aikatauluissa ei mennä liian märän päälle jatkamaan seuraavaa työvaihetta.

Weberin kehityspäällikkö toi ensimmäisenä esiin matala-alkalisten lattiatasoitteiden hyödyt sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi

Terve ja turvallinen lattia sekä ennalta määritelty tiukka aikataulu ovat joskus haastava yhdistelmä. Matala-alkalisten tasoitte…

Patenttihakemus innostaa tuotekehityksestä kiinnostunutta liiketoimintajohtajaa

Heikki Rämö vastaa Fescon Oy:llä laastituotteista ja hänen vastuullaan on niin tuotteiden tuotanto, markkinointi kuin myynti. Li…

Tuotekehitys on luonnerooli, joka tulee sydämestä

Lakan Betoni on valmistanut kivipohjaisia rakennusmateriaaleja suomalaisten rakentajien tarpeisiin jo 55 vuotta. Ville Katainen on o…