Erityisryhmien työllistäminen

Kivirakentaminen tarjoaa työtä ihmisille, jotka tulevat hyvin monenlaisista taustoista. Yritykset työllistävät myös erityisryhmiä kuten maahanmuuttajia, joiden asema työmarkkinoilla voi olla haastava esimerkiksi puutteellisen kielitaidon tai koulutuksen vuoksi. Tarvittaessa työntekijät koulutetaan ja perehdytetään työhönsä askel askelelta, lähtötaso ja yksilölliset vahvuudet huomioiden. Työssä kehittymiseen ja siinä etenemiseen kannustetaan ja siihen tarjotaan tukea.

Erityisryhmien työllistäminen on yritykselle keino kantaa sosiaalista vastuuta yhteiskunnassa. Vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistäminen heijastuu positiivisesti julkiseen talouteen, ja yksilön näkökulmasta katsottuna työllistymisen vaikutukset elämänlaatuun ja hyvinvointiin ovat merkittäviä. Kun yritys saa motivoitunutta työvoimaa ja ihmiset löytävät paikkansa osana suomalaista yhteiskuntaa, kaikki voittavat.

Suomalaiset kivirakentamisen yritykset toimivat vastuullisesti ja reilusti suhteessa työntekijöihinsä. Tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu, työehtosopimuksen mukainen palkka sekä yhtäläiset etuudet ja oikeudet kuuluvat jokaiselle taustoihin katsomatta. Työpaikalla ihmisten moninaisuus on rikkaus, ja sosiaaliset suhteet työtovereiden kanssa tuovat sisältöä ja iloa arkeen.