Yritysten ympäristövastuullisuusohjelmia ja -suunnitelmia

Rakennusalalla on käynnissä positiivinen kilpajuoksu hiilineutraaliuteen. Moni kivipohjaisia rakennusmateriaaleja valmistava yritys on julkistanut ympäristötavoitteensa ja tekonsa muun muassa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi sekä kiertotalouden hyödyntämiseksi.

Kuinka yritykset sitten pyrkivät näihin tavoitteisiinsa ja minimoimaan toimintansa haitalliset ympäristövaikutukset tuotteiden ja palveluiden koko arvoketjun ja elinkaaren kattavasti?

  • Consolis Parman tavoitteena on betonisten valmisosien mahdollisimman ekologinen valmistus. Lähtökohtana on jatkuvan parantamisen periaate – yritys pyrkii joka vuosi aikaisempaa alhaisemmalle päästötasolle.
  • Finnsementti on uudistanut strategiansa vastaamaan kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja rakennusalan muuttuvia tarpeita. Osana muutosmatkaa Finnsementti tulee panostamaan entistäkin vahvemmin tuotekehitykseen, asiakaskokemukseen ja työturvallisuuteen.
  • Lakan Betoni Oy on panostanut tuotekehityksessään ympäristöasioihin merkittävästi. Erityisessä fokuksessa on betonituotteiden hiilijalanjälki: merkittävä CO2-vähennys saadaan aikaan korvaamalla tuotannossa käytettyä sementtiä päästöttömillä kierrätysraaka-aineilla.
  • Leca Finlandin tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Viimeisen vuosikymmenen ajan yritys on panostanut voimakkaasti ympäristöasioihin ja tuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Esimerkiksi vuonna 2020 käytetystä energiasta jo yli puolet tuotettiin bio- ja kierrätyspolttoaineilla.
  • Lujabetoni julkisti 2021 viralliset ympäristötavoitteensa laajan ympäristöstrategiatyön huipennuksena. Yrityksen päätavoitteena on tuotannollinen hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä sekä yrityksen käyttämien raaka-aineiden CO2-päästöjen puolittaminen vuoteen 2035 mennessä vuoden 2019 toteutuneelta verrokkitasolta.
  • Ruduksella on tiukka hiilineutraaliustavoite: päästöjen puolittaminen vuoteen 2035 mennessä. Concrete Acts! -ympäristövastuuohjelmassa kerrotaan seikkaperäisesti, miten yritys vähentää päästöjä kehittämällä tuotteita vähähiilisemmiksi, kuinka edistetään kiertotaloutta ja miten valitaan luonnon monimuotoisuutta.
  • Saint-Gobain -konsernin tavoitteena on olla hiilineutraali toimija vuoteen 2050 mennessä. Suomessa tavoite on nollata hiilidioksidipäästöt vuoteen 2035 mennessä, ja Saint Gobain on allekirjoittanut eri toimialojen välisen Energiatehokkuus-sopimuksen, jossa yritys sitoutuu vähentämään energiankulutustaan 7,5 % vuoteen 2025 mennessä.

Edellä esitettyjen ja monien muiden yritysten kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden suunnitelmiin, tavoitteisiin sekä toimiin tutustut parhaiten yritysten omilla verkkosivuilla.

 

Energiatehokkuus

Kivirakennus on luonnostaan energiatehokas. Massiiviset rakenteet sitovat lämpöä ja luovuttavat sen myöhemmin vähentäen sekä jäähdy…

Kiertotalous

Rakennetun ympäristön osuus maailman kokonaispäästöistä on merkittävä. Siksi siihen liittyvillä ympäristöteoilla on myös suuri v…

Materiaalikehitys ja vähähiilisyys

Kivirakentamisen alalla on tehty jo pitkään tuloksellista työtä päästöjen vähentämiseksi. Mielikuva kivimateriaalien ilmastovaikutu…

Puhdas energiantuotanto

Hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen mukaan Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää fossiil…

Yritysten ympäristövastuullisuusohjelmia ja -suunnitelmia

Rakennusalalla on käynnissä positiivinen kilpajuoksu hiilineutraaliuteen. Moni kivipohjaisia rakennusmateriaaleja valmistava yritys on jul…