Yritysten ympäristövastuullisuusohjelmia ja -suunnitelmia

Rakennusalalla on käynnissä positiivinen kilpajuoksu hiilineutraaliuteen. Useampi kivipohjaisia rakennusmateriaaleja valmistava yritys onkin julkistanut ympäristötavoitteensa ja tekonsa muun muassa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Kuinka yritykset sitten pyrkivät ympäristötavoitteisiinsa ja minimoimaan toimintansa haitalliset ympäristövaikutukset tuotteiden ja palveluiden koko arvoketjun ja elinkaaren kattavasti? Tutustu listaan, jonka linkeistä pääset perehtymään yritysten kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden suunnitelmiin, tavoitteisiin sekä toimiin.

Consolis Parma

Parman tavoitteena on betonisten valmisosien mahdollisimman ekologinen valmistus. Lähtökohtana on jatkuvan parantamisen periaate – yritys pyrkii joka vuosi aikaisempaa alhaisemmalle päästötasolle. Konkreettisena tavoitteena on 5 % vähennys hiilidioksidipäästöihin vuosittain. Tämä tarkoittaa kokonaispäästöjen puolittamista vuoteen 2035 mennessä.
Lue lisää Parman ympäristövastuusta

Finnsementti

Finnsementti on uudistanut strategiansa vastaamaan kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja rakennusalan muuttuvia tarpeita. Osana muutosmatkaa Finnsementti tulee panostamaan entistäkin vahvemmin tuotekehitykseen, asiakaskokemukseen ja työturvallisuuteen.
Tutustu Finnsementin uuteen strategiaan ja ympäristöraporttiin 2021

Lakan Betoni

Lakan Betoni Oy on panostanut tuotekehityksessään ympäristöasioihin merkittävästi. Yhtiön betonituotteiden hiilijalanjälki laskee vuoden 2020 aikana 30 prosenttia. Uudistus koskee kaikkia Lakan pihakiviä ja harkkoja. Merkittävä CO2-vähennys saadaan aikaan korvaamalla tuotannossa käytettyä sementtiä päästöttömillä kierrätysraaka-aineilla.
Tutustu Lakan Betonin ympäristöpolitiikkaan ja tiedotteeseen CO2-päästöjen vähentämisestä

Leca Finland

Leca Finland on ottanut ison askeleen kohti tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Viimeisen vuosikymmenen ajan yritys on panostanut voimakkaasti ympäristöasioihin ja tuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Esimerkiksi vuonna 2020 käytetystä energiasta jo yli puolet tuotettiin bio- ja kierrätyspolttoaineilla.
Lue lisää Leca Finlandin tavoitteista kohti hiilineutraaliutta

Lujabetoni

Lujabetoni julkisti syyskuussa 2021 viralliset ympäristötavoitteensa laajan ympäristöstrategiatyön huipennuksena. Yrityksen päätavoitteena on tuotannollinen hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä sekä yrityksen käyttämien raaka-aineiden CO2-päästöjen puolittaminen vuoteen 2035 mennessä vuoden 2019 toteutuneelta verrokkitasolta.
Tutustu Lujabetonin ympäristötavoitteisiin

Rudus

Ruduksella on tiukka hiilineutraaliustavoite: päästöjen puolittaminen vuoteen 2035 mennessä. Concrete Acts! -ympäristövastuuohjelmassaan kerrotaan seikkaperäisesti, miten yritys vähentää päästöjä kehittämällä tuotteita vähähiilisemmiksi, kuinka edistetään kiertotaloutta ja miten valitaan uonnon monimuotoisuutta.
Tutustu Ruduksen Concrete Acts- ympäristövastuuohjelmaan

Saint-Gobain

Saint-Gobain -konsernin tavoitteena on olla hiilineutraali toimija vuoteen 2050 mennessä. Suomessa tavoite on nollata hiilidioksidipäästöt vuoteen 2035 mennessä. Tämänhetkisistä 150 000 tonnin kokonaispäästöistä 20 % on lähtöisin yrityksen omasta tuotannosta ja 80 % arvoketjun muista osista. Suomessa Saint Gobain on allekirjoittanut eri toimialojen välisen Energiatehokkuus-sopimuksen, jossa yritys sitoutuu vähentämään energiankulutustaan 7,5 % vuoteen 2025 mennessä. Gyprocin Kirkkonummen tehdas oli yksi ensimmäisiä teollisuusyrityksiä Suomessa, jolle myönnettiin jo 2012 ISO 50001 -energianhallintasertifikaatti.
Lue, kuinka hiilijalanjäljen laskenta laajenee Saint-Gobainilla

 

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus on köyhtymässä, ja sillä on vakavia vaikutuksia niin luontoon kuin ihmisten hyvinvointiin. Köyhtymisen suurimpia…

Energiatehokkuus

Kivirakennus on luonnostaan energiatehokas. Massiiviset rakenteet sitovat lämpöä ja luovuttavat sen myöhemmin vähentäen sekä jäähdy…

Kiertotalous

Rakennetun ympäristön osuus maailman kokonaispäästöistä on merkittävä. Siksi siihen liittyvillä ympäristöteoilla on myös suuri v…

Materiaalikehitys ja vähähiilisyys

Kivirakentamisen alalla on tehty jo pitkään tuloksellista työtä päästöjen vähentämiseksi. Mielikuva kivimateriaalien ilmastovaikutu…

Puhdas energiantuotanto

Hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen mukaan Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää fossiil…

Yritysten ympäristövastuullisuusohjelmia ja -suunnitelmia

Rakennusalalla on käynnissä positiivinen kilpajuoksu hiilineutraaliuteen. Useampi kivipohjaisia rakennusmateriaaleja valmistava yritys onk…