Kestävästi tiilestä: As Oy Reviisorinkatu 6

Espoon Suviniityn vielä muutaman vuoden rakentuva uusi asuinalue näyttää muodostuvan omaleimaiseksi uudeksi asuinalueeksi. Erityisen viehättävä kokonaisuus valmistui syksyllä 2018 Espoon keskukseen Reviisorinkatu 6:een. Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:n TA-Asumisoikeus Oy:lle suunnittelemat kolme asumisoikeustaloa vaikuttavat keskieurooppalaisilta kattolyhtyineen, monimuotoisine kattorakenteineen, ranskalaisine parvekkeineen ja punatiilijulkisivuineen.

Lähtökohtana suunnittelulle oli Espoon kaupungin tekemä hyvin yksityiskohtainen korttelisuunnitelma. Sillä tavoiteltiin perinteisillä julkisivumateriaaleilla ja kattomuodoilla toteutettua modernia, aikaa kestävää arkkitehtuuria.

Kaupunkikuvallisia tavoitteita olivat selkeät muurimaiset julkisivupinnat, sisäänvedettyine parvekkeineen, pääjulkisivumateriaalina poltettu, puhtaaksimuurattu tiili. Kussakin rakennuksessa oli käytettävä kahta erilaista muuraustapaa: perusmuurausta ja tehostemuurausta. Jyrkkää harjakattoa tuli rikastuttaa ullakkohuoneistojen ikkunoilla, parvekkeilla ja piipuilla.

Julkisivutiileksi valittiin näyttävä, käsin lyöty Wienerberger Pastorale -tiili. Se on sävyiltään luonnollisesti vaihteleva tiili, josta tehty julkisivu tuo mieleen vanhat ruukkimiljööt.

Reviisorinkatu 6 palkittiin viime vuonna Espoon rakennuslautakunnan ja rakennusvalvontakeskuksen HURRAA-tunnustuspalkinnolla. Se myönnetään vuosittain ajankohtaiselle, erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutuneelle, rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle.