Turvallisuus ratkaisi Blominmäessä – valintana valuharkot

Espoon ja sen pienempien naapurikuntien yhdyskuntajätevedet puhdistuvat vuonna 2022 valmistuvassa Kauklahden Blominmäen kalliopuhdistamossa. Miljoonan kuutiometrin luolastoissa riittää myös muurareille vaativaa tekemistä, sillä puhdistamon kuuden massiivisen ilmastusaltaan väliseinät tehdään valuharkoista.

Louhitun luolaston ja sen sisään valettavien ja muurattavien rakenteiden massiivisuus selittyy sillä, että puhdistamon mitoituksessa on varauduttu asukaspohjan laajenemiseen. Jätevedestä tullaan poistamaan entistä tarkemmin fosfori ja typpi. Siihen tarvitaan tehokasta puhdistusprosessia, jonka keskeisiin vaiheisiin kuuluu myös jäteveden ilmastus.

Vaikka ilmastusaltaita on vain kuusi, niiden yhteinen seinäpinta-ala on noin 10 000 neliömetriä.

Työturvalllisuus edellä

Ilmastusaltaiden väliseinät suunniteltiin alun perin betonielementtirakenteisiksi. Halu vaalia työturvallisuutta ja mahdollisuus säästää kustannuksissa motivoivat urakoitsijan ehdottamaan ilmastusaltaiden seinärakenteiden vaihtamista valuharkkorakenteisiksi – tilaaja hyväksyi ehdotuksen.

– Päätöksen vaikuttivat sekä kustannukset että huomattavasti parempi asennettavuus, kertoo työmaan aluevastaava Jouni Niemi YIT Suomi Oy:stä.

Väliseinien korkeus on yli 15 metriä, ja niiden kasaaminen raskaista betonielementeistä olisi vaatinut järeän nostokaluston syvään kallioseinien rajaamaan tilaan. Elementtien asennus syvälle kallioluolaan olisi teknisesti onnistunut, mutta niiden kokoa olisi pitänyt huomattavasti rajoittaa. Silloinkin asennusturvallisuus olisi ollut kyseenalaista nostimien vaikeiden työskentelyolosuhteiden ja ahtaiden tilojen takia.

Valitun rakenneratkaisun keskeisiä etuja tässä tapauksessa ovat myös työvaiheistuksen joustavuus ja helppous.

Myös se, että näin voitiin välttää raskaat materiaalien ja kaluston nostot ahtaissa tiloissa oli tärkeä kriteeri. Viime kädessä nämä edut paransivat kustannustehokkuutta. Kohde on kaiken kaikkiaan merkittävä referenssi valuharkoille tämäntyyppisessä rakentamisessa.

Rudus Turvapuisto

Useissa yrityksissä koulutetaan työntekijöitä välttämään vaaroja. Lue lisää

Parman Kotkan tehdas työturvallisuuskilpailun ykkönen 2019 ja 2011

Vuonna 2019 Parman Kotkan tehtaan valtteja työturvallisuuskilpailussa menestymisessä olivat poikkeuksellisen pitkä tapaturmaton historia,…

Työturvallisuuspakki

Työturvallisuuspakki on Rakennusteollisuuden toimijoiden yhteinen foorumi, jossa parhaiden käytäntöjen, yhteisen materiaalin ja toisilta…

Parman kampanja kiritti yli 4000 turvallisuushavaintoa

Koko Consolis-konsernissa on tavoitteena saavuttaa Nolla tapaturmaa -kulttuuri. Työturvallisuuden yleisesti tunnettuina mittareina käytet…

Turvallisuus ratkaisi Blominmäessä – valintana valuharkot

Espoon ja sen pienempien naapurikuntien yhdyskuntajätevedet puhdistuvat vuonna 2022 valmistuvassa Kauklahden Blominmäen kalliopuhdistamoss…

Kohti Nolla tapaturmaa -kulttuuria: Turvallisuuspäivä poikkeusjärjestelyin Consolis Parmalla

Koronaviruspandemian takia Consolis-yhtiöiden perinteinen turvallisuusviikko toteutetaan tänä vuonna poikkeusjärjestelyin. Consolis Parm…

Finnsementillä jokainen päivä on työturvallisuuspäivä

Työturvallisuus on monen asian summa, ja siihen vaikuttavat niin arjen käytännöt, koulutukset, kartoitukset kuin tehdyt investoinnitkin.…

Joutsenon Elementti Oy:ssä turvallisuuden edistäminen on yhteinen teko

Turvalliset, terveelliset ja viihtyisät työskentelyolosuhteet ovat tärkeässä roolissa organisaatioiden kokonaistoiminnassa. Niillä on …