Kivirakentamisen yritykset kouluttavat

Suomalaiset kivirakentamisen yritykset tarjoavat työtä tuhansille ihmisille eri puolilla maata. Työntekijöiden tausta ja pohjakoulutus vaihtelevat suuresti, ja alalle päädytään hyvinkin erilaisia reittejä pitkin.

Yhteistä yrityksille on, että ne käyttävät paljon resursseja henkilökuntansa kouluttamiseen. Tämä on tarpeen, sillä monet työtehtävistä sekä tuoteteollisuudessa että työmailla ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niiden kaikkia yksityiskohtia ole mahdollista oppia koulun penkillä. Usein syvällisempi käytännön taito saavutetaan parhaiten ammattilaisten opastuksessa itse tekemällä, ja mestari-kisälli -malli onkin alalla yhä voimissaan. Vaikka työ tapahtuu nykyisin moderneissa tehdasolosuhteissa, kivirakentamisessa näkyy edelleen vahvasti käsityön jälki, ja alansa parhaat tekijät ovat saavuttaneet taitonsa vuosien karttuessa.

Yritysten kouluttaessa työntekijöitään tai yhtälailla asiakkaitaan, on vastuullisuus lähtökohtana kaikessa toiminnassa. Ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin kiinnitetään tarkoin huomiota, ja turvalliset työskentelytavat sekä työn korkea laatu ovat opetuksen keskiössä.

Kivirakentaminen tarjoaa työntekijöille monia mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä. Osaaville ja taitaville tekijöille töitä riittää, ja pitkät työsuhteet saman yrityksen leivissä ovat yleisiä. Alalle nuorena tulleista moni pääsee uransa aikana työskentelemään useissa erilaisissa rooleissa ja yhä vaativammissa tehtävissä.

 

Paikallista tekemistä

Kivipohjaisia rakennusmateriaaleja valmistavia yrityksiä sijaitsee eri puolilla Suomea. Niistä jokainen toimii tärkeässä roolissa aluee…

Erityisryhmien työllistäminen

Kivirakentaminen tarjoaa työtä ihmisille, jotka tulevat hyvin monenlaisista taustoista. Yritykset työllistävät myös erityisryhmiä kut…

Kivirakentamisen yritykset kouluttavat

Suomalaiset kivirakentamisen yritykset tarjoavat työtä tuhansille ihmisille eri puolilla maata. Työntekijöiden tausta ja pohjakoulutus v…

Kivirakentamisessa näkyy käsityön jälki

Kiveä eri muodoissaan on käytetty rakentamiseen jo vuosituhansien ajan – kauan ennen moderneja tehtaita ja koneita. Kivipohjaisten rakennu…