Viherkansi kaupunkilaisille kauppakeskuksen katolla

Syksyllä 2018 Kalasatamassa avautui Helsingin kantakaupungin suurin kauppakeskus REDI, ja kaupunkilaiset pääsivät ihailemaan myös uudenlaista, kumpuilevaa ja kasvillisuudeltaan monimuotoista kaupunkipuistoa kauppakeskuksen ja Itäväylän yläpuolisella kannella.

Toteutetun viherkannen tavoitteena oli luoda kaupunkikuvallisesti laadukas sekä vaativissa kansi- ja merenrantaolosuhteissa kestävä puistoympäristö, jolla on vahva omaleimainen identiteetti. Katutason yläpuolella, 22.5 – 24.5 metrin korkeudella sijaitsevan ja kaikille kaupunkilaisille avoimen puistokannen lisäksi REDIn yhteyteen rakennettiin myöhemmin neljä kansipihaa kahdeksan korkean tornitalon käyttöön. Vuonna 2019 valmistunut REDIn Majakka on Suomen korkein asuintornitalo.

Kauppakeskuksen ja Itäväylän päälle on rakennettu lähes Esplanadin puiston kokoinen viherkansi

Yhteensä noin 13 000 m²:n laajuinen kokonaisuus on varmasti yksi Suomen suurimmista viherkattokohteista. Kasvuolosuhteiden vaativuutta lisää tuulinen ja paikoin paahteinen ilmasto meren äärellä. Tornien rakentuessa kannet ovat myös osin hyvin varjoisia. Puistokannen rakentamisessa hyödynnettiin Leca-soramursketta kevennysrakenteena ja parantamaan kasvien kosteusolosuhteita.

– Korkeatasoisen ja kasvillisuudeltaan vaihtelevan viherkaton rakentamisessa oli tärkeää, että hulevedet hyödynnettiin mahdollisimman tehokkaasti ja kasvualusta sitoo ja tasaa kosteusolosuhteita. Samalla rakennekerrosten on oltava myös kevennettyjä, koska kantaville rakenteille kohdistuvat kuormat muodostuisivat muuten liian suuriksi, kertoo maisema-arkkitehti Krista Muurinen Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy:stä.

– Kasvualustana käytettiin viherkattomultaa, jossa on mukana murskattua Leca-soraa. Lisäksi kasvukerroksen alla on Leca-soramurskeesta tehty kevennyskerros, jonka paksuus vaihtelee 50–350 mm:n välillä. Puistossa on loivapiirteisiä, korkeimmillaan noin 1,2 metrin kumpuja, joiden kohdalla kevennyskerros on paksuin, Muurinen sanoo.

Murskattu Leca-sora sitoo kosteutta ja mahdollistaa veden kapillaarisen nousun koko kansipihalla alimmaisena olevasta hulevesien keräilykennostosta kasvien käyttöön.

Hulevesien tehokas hyödyntäminen ja vettä sitova Leca-soramurske mahdollistavat osaltaan sen, että erilaisten ikivihreiden pensaiden ohella lehtipensaat, perennat, heinät, kevääseen väri-iloa tuovat sipulikasvit ja kukkivat köynnökset muodostavat viihtyisän viherolohuoneen korkealle puistokannelle.

Leca-soramurskeesta tehdyt kevennysrakenteet ja viherkattomulta vähentävät turhaa rakenteiden kuormitusta suurella puistokannella. Leca-soralla kevennetty multa painaa noin 600 kg/m³, kun normaali hiekkamulta painaa noin 1000 kg/m³. Aurinko ja tuuli kuivattavat herkästi multaa tällaisella kannella, joten Leca-soran kosteudenpidätyskyky yhdessä kastelun kanssa auttaa pitämään puiston kasvillisuuden vehreänä.

Viherkansi kaupunkilaisille kauppakeskuksen katolla

Syksyllä 2018 Kalasatamassa avautui Helsingin kantakaupungin suurin kauppakeskus REDI, ja kaupunkilaiset pääsivät ihailemaan myös uuden…

Vt 12 ja Liipolan tunneli

Liipolan tunneli on Suomen maantieverkoston neljänneksi pisin tunneli ja toiseksi pisin moottoritietunneli. Sen rakennustyöt aloitettiin v…

Laitaatsalmen sillat ovat Suomen suurimmat betonisillat

Suomen suurimmat betonisillat löytyvät Savonlinnasta. Valtatie 14 -hankkeen yhteydessä Laitaatsalmen vesiväylä muutettiin syväväyläk…

Raide-Jokeri-pikaraitiotiehanke & erikoisratapölkyt

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Radan pituus on noin 25 km, josta noin …