Consolis Parma mukana kansainvälisessä ReCreate-tutkimushankkeessa

Tampereen yliopiston koordinoimassa ReCreate-hankkeessa tutkitaan, miten käytettyjä betonielementtejä voisi käyttää uudelleen. Hankkeen johtaja dosentti Satu Huuhka Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnasta kertoo, että kyseessä on nimenomaan kokonaisten elementtien käyttäminen uudelleen sellaisenaan, eikä niiden hyödyntämistä esimerkiksi uusien raaka-aineena. Nelivuotiselle hankkeelle on myönnetty EU-rahoitusta yhteensä 12,5 miljoonaa euroa ja se alkoi huhtikuussa 2021.

EU-hankkeessa on mukana myös Consolis Parma, jonka Concrete CareTM -vastuullisuusohjelmalla tavoitellaan mahdollisimman kestävää rakentamista. Ympäristövastuullisuuden osalta pääfokusalueita ovat vähähiiliset tuotteet ja ratkaisut, energiatehokkuus ja kiertotalous.

”Kiertotalousnäkökulmasta tavoitteemme on käyttää omassa tuotannossamme syntyvä hukkabetoni kokonaisuudessaan itse ja edistää betonielementtien kierrätystä käyttöajan päätyttyä. ReCreate pureutuu nimenomaan elementtien uudelleenkäyttöön rakennuksen elinkaaren lopuksi”, kertoo vastuullisuudesta Consolis Parmalla vastaava teknologiajohtaja Juha Rämö.

”Itse asiassa rakentamisessa käytettävät kivipohjaiset materiaalit kiertävät takaisin käyttöön jo nykyisellään varsin hyvin, sillä yli 80 % niistä kierrätetään markkinalähtöisesti. Pääasiallisesti tämä tapahtuu kuitenkin murskatun kiviaineksen muodossa maanrakennustöissä. ReCreate-hankkeessa kiertoon paneudutaan astetta älykkäämmin, kun tutkimuksen kohteena on kokonaisten betonielementtien käyttäminen uudisrakentamisessa”, hän sanoo.

Suomen ensimmäinen kiertotalousinsinööri

Vuoden 2021 alussa Saint-Gobain Finlandilla kiertotalousinsinöörinä aloittanut Tuomas Kohvakka kehittää kestävämpiä rakennu…

Hukkatiilien murskasta syntyy uutta kiveä

Tarvasjoella sijaitseva Seppälän Tiili Oy on tunnettu takoistaan ja tulisijoistaan. Yli 5o vuoden aikana yrityksen tehtaan pihalle on kert…

Kierrätystiilimuuri muistuttaa menneestä

Seinäjoen Itikanmäen asuinalueella on hyödynnetty kierrätystiiliä yksinkertaisella, mutta persoonallisella tavalla. Tontin reunoille to…