Materiaaliturvallisuus

Kivipohjaisten rakennusmateriaalien luontaisiin ominaisuuksiin kuuluvat palo- ja kosteusturvallisuus sekä lujuus ja kestävyys. Kiviset seinät kestävät monenlaiset sääolosuhteet, niitä ei nakerra ajan hammas eivätkä niistä pääse läpi kutsumattomat vieraat. Kivi onkin turvallinen materiaali kaikenlaisiin rakennuksiin: niin koteihin, työpaikoille kuin julkisiin tiloihin. Myös muista materiaaleista rakentaessa perustukset tehdään vahvasta ja kestävästä betonista.

Betoni, tiilet, sora ja kevytsora ovat merkittävä osa myös infrarakentamista. Niistä rakennetaan tiet, radat, sillat ja pihojen rakenteet, joiden kestävyys ja turvallisuus ovat yhteiskuntamme kannalta äärimmäisen tärkeitä.

Kivimateriaaleilla on useita etuja, jotka suojaavat ihmisiä ja omaisuutta tulipalon sattuessa.

  • Materiaalit itsessään eivät syty, sula eivätkä tuota myrkyllisiä kaasuja.
  • Ne eivät myöskään lisää palokuormaa eivätkä levitä paloa, ja ne säilyttävät kantavuutensa palotilanteessa.
  • Erilaisissa julkisissa tiloissa tulipalojen aiheuttamia vahinkoja voidaan ehkäistä ja minimoida rakentamalla kivestä osastoivia väliseiniä, jotka estävät palon leviämisen.

Myös hyvän ja terveellisen sisäilman kannalta kivi on turvallinen materiaali. Kivitalossa voi hengittää vapaasti, sillä rungoissa käytettävät betoni, laasti ja tiilet sisältävät äärimmäisen vähän mitään sisäilmaan haihtuvaa.

Kivimateriaalit ovat myös kustannusturvallinen vaihtoehto rakentamiseen. Tunnetut, käytössä koetellut ja läpeensä luotettavat ratkaisut takaavat, ettei rakennusvaiheessa tule budjettia venyttäviä yllätyksiä. Kivitalon asukas saa nauttia myös maltillisista asumiskustannuksista, jotka materiaalin huoltovapaus takaa.

Kivitalossa voi nukkua yönsä rauhassa ja se kestää vaivatta sukupolvelta toiselle.

Sisäilma

Sisäilma on tärkeä asia sekä terveyden että viihtyvyyden näkökulmasta. Monet tekijät vaikuttavat sisäilman laatuun rakennusten suu…

Työturvallisuus

Työturvallisuus on työpaikan oma-aloitteista turvallisuuden hallintaa, ja toimintaa ohjaavat lait ja asetukset. Tapaturmaton toiminta edel…

Materiaaliturvallisuus

Kivipohjaisten rakennusmateriaalien luontaisiin ominaisuuksiin kuuluvat palo- ja kosteusturvallisuus sekä lujuus ja kestävyys. Kiviset sei…