Raide-Jokeri-pikaraitiotiehanke & erikoisratapölkyt

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Radan pituus on noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu Helsinkiin ja 9 km Espooseen. Raide-Jokerin rakentaminen alkoi kesäkuussa 2019. Liikennöinti linjalla on suunniteltu alkavaksi kesäkuussa 2024.

Raide-Jokerin ratapölkkytoimitukset alkoivat toukokuussa 2020 ja päättyvät vuoden 2022 aikana. Tuotteiden valmistus vaatii erityisosaamista ja Raide-Jokerin tulevat ratapölkyt valmistuvat Lujabetonin Siilinjärven ratapölkkytehtaalla. Raide-Jokeri on Lujabetonille ensimmäinen raitiotieprojekti, jossa radan rakentamisen toimituskokonaisuuteen kuuluvat kaikki ratapölkyt, pylväsperustukset ja valmisbetoni.

Ratapölkky on yksi tärkeimmistä komponenteista radan toimintaa ajatellen. Niiden tärkeimpiä tehtäviä ovat kestää junan synnyttämät voimat ja jakaa ne tasaisesti tukikerrokselle, antaa kestävä tuki ja kiinnitysmahdollisuus kiskolle sekä säilyttää oikea raideleveys ja vaadittu kiskon kallistus.

Raitiotiepölkkyjä ja eri radanrakentamisen toimintamalleja testattiin vuoden 2019 loppupuolella koeradalla Ravitiellä Espoossa. Koerataosuudesta saatiin arvokasta tietoa rakentamiseen.

– Ravitien kokeilun tarkoituksena oli löytää sopivin yhdistelmä raitiotien päällysrakenteeksi. Kokeilussa oli eri valmistajien puolipölkkyjä ja pölkytönkin vaihtoehto kiintoraiteeseen, jota Raide-Jokerin linjasta on kolme neljännestä. Kokeilun perusteella saatiin varmistettua esimerkiksi työryhmien kokoja ja muita käytännön järjestelyjä työmaan sujumiseksi. Olennaisena osana sujuvuudessa on myös puolipölkkyjen toimitusvarmuus ja laadunvarmistus. Tiiviissä katuympäristössä ja pääkaupunkiseudun kaikkien sisääntuloteiden läheisyydessä työskentelyssä vaaditaan myös yhteistyökumppaneilta ketteryyttä ja halua mennä kohti yhteistä maalia, sanoo NRC Finland Oy:n projektipäällikkö Veera Koskela.

Raitiotierakentaminen kasvaa lähivuosina

Raitiotierakentaminen tulee kasvamaan merkittävissä määrin tulevaisuudessa, kun valtiovallan päätökset liikkumisen päästöjen vähentämisestä ja tiivistyvä kaupunkirakentaminen lisäävät raitiotieliikennettä. Raitiohankkeet ovat tukevia toimenpiteitä, kun tavoitellaan hiilineutraalia liikkumista suurimmissa asutuskeskuksissa.

– Lujabetoni haluaa tulevaisuudessa olla vahvasti mukana raitiotiehankkeissa sekä myös olemassa olevien raitiotieratojen kehittämisessä, Lujabetonin ratapölkkytehtaan tehdaspäällikkö Sampsa Lehmusoksa sanoo.

Lujabetonin ratapölkkytoimitus pitää sisällään kahdenlaisia erikoispölkkyjä; sepeliradalle asennettavat perinteisemmät ratapölkyt sekä betonisen kiintoraiteen sisään valettavat puolipölkyt. Projekti on Lujabetonille merkittävä, sillä yritys pystyy jatkossa tarjoamaan kattavaa kokonaispalvelua kiivaasti kasvavaan raitiotie –ja ratarakentamiseen.

Vt 12 ja Liipolan tunneli

Liipolan tunneli on Suomen maantieverkoston neljänneksi pisin tunneli ja toiseksi pisin moottoritietunneli. Sen rakennustyöt aloitettiin v…

Laitaatsalmen sillat ovat Suomen suurimmat betonisillat

Suomen suurimmat betonisillat löytyvät Savonlinnasta. Valtatie 14 -hankkeen yhteydessä Laitaatsalmen vesiväylä muutettiin syväväyläk…

Raide-Jokeri-pikaraitiotiehanke & erikoisratapölkyt

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Radan pituus on noin 25 km, josta noin …

Viherkansi kaupunkilaisille kauppakeskuksen katolla

Syksyllä 2018 Kalasatamassa avautui Helsingin kantakaupungin suurin kauppakeskus REDI, ja kaupunkilaiset pääsivät ihailemaan myös uuden…