M1 – tutkitusti vähäpäästöisiä materiaaleja

Rakennuksen hyvä sisäilmasto edellyttää sisäilma-asioiden huomioon ottamista suunnittelun, rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa. Sen lopulliseen laatuun vaikuttavat monien muiden tekijöiden ohella sisätilojen rakennusmateriaalit. Jo hyvinkin tunnettu M1-luokituksen kriteeristö julkaistiin ensimmäistä kertaa vuonna 1996. Luokituksen tarkoitus on edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien, sisustustuotteiden ja kalusteiden kehittämistä ja käyttöä.

M1-merkki kertoo, että tuote on testattu puolueettomassa laboratoriossa ja että se on vakioiduissa testiolosuhteissa täyttänyt asetetut vaatimukset materiaaleista huoneilmaan kulkeutuville kemiallisille päästöille eli emissioille.

Kotimaiset Muuratut rakenteet -yritysryhmän tuotteilla, kuten betonija kevytsoraharkoilla, muuraus- ja rappauslaasteilla sekä seinä- ja lattiatasoitteilla, on M1-luokitus. Poltettu tiili on menetelmässä poikkeusasemassa, sillä se voidaan Sisäilmastoluokitus 2018:n mukaan sisätiloja suunniteltaessa rinnastaa M1-tuotteisiin ilman testausta.

  • M1-luokitus helpottaa paitsi kuluttajien valintoja, mutta siitä hyötyvät myös rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat.
  • Kun rakennushankkeessa tuotteiden päästötaso määritellään vähintään M1-luokituksen mukaiseksi, on kaikilla hankkeen osapuolilla yhteinen tavoite hyvän sisäilman saavuttamiseksi.
  • Suomessa on tällä hetkellä noin 5 700 M1-luokiteltua tuotetta.

Terveellisyys ja turvallisuus Sepänkankaan päiväkodin ykkösvaatimus

105 lapsen Sepänkankaan päiväkoti Kirkkonummella otettiin käyttöön vuonna 2016. Ryhmiä on yhdestä ikävuodesta aina esikouluikäisii…

M1 – tutkitusti vähäpäästöisiä materiaaleja

Rakennuksen hyvä sisäilmasto edellyttää sisäilma-asioiden huomioon ottamista suunnittelun, rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa.…

Case Rovaniemi: Kivirakenteisen koulun laajennus ja terveellinen sisäilma

Lapin yliopiston harjoittelukoulun kivirakenteisessa korttelissa aivan Rovaniemen keskustassa on 1950-luvulla rakennettu, keltaiseksi rapatt…

Miltä Rakokiven uusi monitoimitalo tuoksuu? ”Ei miltään”

Kun koulurakennus alkaa olla elinkaarensa päässä, on ratkaisu yhä useammin uuden monitoimitalon rakentaminen. Lahdessa 2021 käyttöön …