Sementtiuuneissa paljon kierrätyspolttoaineita

Finnsementti valmistaa sementtiklinkkeriä kuivauuneissa, joissa pääpolttoaineina käytetään kivihiiltä ja öljynjalostuksen sivutuotteena syntyvää petrokoksia. Fossiilisia polttoaineita korvaavina kierrätyspolttoaineina hyödynnetään öljynjalostuksen sivutuotteena syntyvää asfalteenia, kierrätysöljyä, nestekartonkien valmistuksesta kertyvää PPAF-reunanauhaa, rengasmursketta sekä teollisuuden ja kaupan pakkausmateriaalijätteistä valmistettavaa SRF-kierrätyspolttoainetta.

Kierrätyspolttoaineiden käyttö vähentää neitseellisten fossiilisten raaka-aineiden valmistusta ja tarvetta. Virallisiin päästökauppatilastoihin päästöjä vähentävinä toimina hyväksytään kuitenkin vielä vain biopolttoaineet. Kierrätyspolttoaineet sopivat sementtiuuneihin hyvin, mikäli ne täyttävät kaikki sementtiklinkkerin
poltolle asetetut kriteerit. Kierrätyspolttoaineiden osuus Finnsementin valmistusprosessin kokonaisenergiantarpeesta on nyt 40 % . Yhtiö aikoo lisätä niiden hyödyntämistä.

Lämpö tarkasti talteen

Energiatehokkuus on Finnsementin tuotannossa jo hyvällä tasolla. Tehtailla otetaan talteen sementinvalmistuksessa syntyvä lämpö. Savukaasuista talteenotettua lämpöä hyödynnetään muun muassa raaka-aine- ja hiilimyllyissä. Hukkalämpöä käytetään myös kaukolämpöverkoissa.

Vuosittain Finnsementti toimittaa Paraisten ja Lappeenrannan kaukolämpöverkkoihin lämpöenergiaa noin 30 gigawattituntia. Määrä vastaa runsaan 2100 pientalon vuosittaista lämmitysenergiankulutusta.

Raahen kuonajauhetehtaalla on parhaillaan meneillään investointi uuteen kuonaa jauhavaan myllyyn. Sen sähkönkulutus jää alle puoleen vanhan myllyn
käyttämästä energiamäärästä.