Parman vähähiilinen ontelolaatta

Consolis Parman vähähiilinen laattatuotesarjan hiilidioksidipäästöt ovat yli 40 % tavallisia ontelolaattoja pienemmät. Uusi tuotesarja on osa yhtiön kestävän kehityksen strategiaa, jossa oman toiminnan hiilidioksidipäästöjä pudotetaan 5 % joka vuosi. Parman vähähiilisille ontelolaatoille on myönnetty myös EPD-ympäristöseloste. 

Päästöpudotus on merkittävä: ontelolaattoja käytetään Suomessa vuosittain noin 2 miljoonaa neliömetriä. Tyypillisesti asuinrakennusten välipohjissa käytetyn ontelolaatan hiilidioksidiekvivalenttiluku on noin 65 kiloa (CO2e) neliömetriä kohden. Uusi vähähiilinen ontelolaatta pudottaa laskennalliset hiilidioksidipäästöt noin 37 kiloon neliömetriä kohden.

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2035. Yksi onnistumisen kannalta keskeinen alue ovat rakentamisen ja rakennusten hiilidioksidipäästöt, joita on saatava selvästi nykyistä alemmalle tasolle.

Yrityksen mukaan uusi vähähiilinen tuoteperhe on yksi tärkeä askel tätä kohti. Ontelolaatan hiilijalanjälki on puristettu pienemmäksi nimenomaan tuotekehitystyöllä ja valmistustekniikalla eikä päästökompensaation keinoin.

Parman vähähiilinen ontelolaatta täyttää kaikki viranomaismääräykset ja käytettävyysvaatimukset sekä vähentää rakennushankkeiden kokonaishiilidioksipäästöjä. Tuotetta on aluksi saatavilla laattatyypeillä P20–P37. Uusi valmistustekniikka ei vaikuta ontelolaatan perusominaisuuksiin kuten kuormituksen kestoon, paloluokkiin tai taipumiin. Tuote ei kuitenkaan sovellu erikoisrasitusluokkiin (esim. sulfaatinkestävyys).

Rakentamisen ja rakennusten päästöjen vähentäminen on isossa roolissa Suomen tavoitellessa hiilineutraaliutta vuonna 2035. Myös Rakennusteollisuus RT:n tiekartta johdattaa kohti vähähiilistä rakennettua ympäristöä.

 

#BuildingLife

#BuildingLife on yhteinen, kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten pä…

Finnsementti investoi CO2-päästöjen vähentämiseen – Raaheen jauhatuslaitos

Finnsementti investoi uuden kiertotaloutta edistävän masuunikuonan jauhatuslaitoksen rakentamiseen Lue lisää

Betonituotevalmistajat tekevät hartiavoimin työtä hiilijalanjälkensä pienentämiseksi

Kotimaiset betonituotevalmistajat ovat tehneet töitä tosissaan maisemabetonituotteiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Lyhyessä ajass…

Finnsementti toi markkinoille uuden vähäpäästöisen sementin

Finnsementti on tuonut markkinoille ympäristöystävällisen ja väh…

Ruduksen uusi innovaatio Uuma: kierrätyskiviainesta valmisbetoniin

Rudus on jatkanut kierrätys- ja uusiokiviainesten käyttöä edistävää tuotekehitystään ja testannut kierrätyskiviainesten käyttöä…

Vähähiiliset tiilituotteet osana kestävää rakentamista

Tiilen valmistuksessa suurimmat CO2-päästöt syntyvät polttoprosessissa ja siksi tiiliuunissa käytettävällä polttoaineella on suuri m…

Wienerberger panostaa tiilituotteidensa vähähiilisyyteen

Tiilen valmistuksessa suurimmat CO2-päästöt syntyvät polttoprosessissa ja siksi tiiliuunissa käytettävällä polttoaineella on suuri m…