Kohtuuhintainen asuminen

Suomi on keskellä isoa muutosta. Väestö keskittyy ja yhteiskunta kaupungistuu. Kivirakentaminen on tämän murroksen ytimessä. Kaupunkialueiden talouskasvun turvaaminen edellyttää uusia kohtuuhintaisia koteja. Alueilla, joissa kärsitään väestökadosta, vanhan rakennuskannan osalta tulee puolestaan pohdittavaksi remontti, muuntaminen uuteen käyttöön tai purkaminen.

Hyvä asuminen on monen asian summa.

Koti on ihmiselle tärkeä paikka. Asumiseen liittyvät niin kustannukset, asumisen ympäristövaikutukset, terveys, kodin viihtyvyys kuin turvallisuus. Asunnon tulisi myös sijaita niin, että työmatkat pysyvät järkevinä, vaikka moni työskentelee myös entistä enemmän etänä. Nämä ovat yksilölle ja yhteiskunnalle tärkeitä näkökohtia, joihin vapaan kilpailun mahdollistamilla uusilla innovaatioilla päästään.

Kiviainespohjainen rakentaminen tarjoaa ratkaisuja, jotka kestävät aikaa ja ovat pitkälti huoltovapaita. Massiivisuuden ansiosta niiden käytön aikana säästetään lämmityksen ja jäähdytyksen vaatimassa energiantarpeessa. Nämä vaikuttavat suoraan laskevasti rakentamisen ja edelleen asumisen hintaan. Samalla erilaiset innovaatiot koskien arkkitehtuuria tai muuta suunnittelua ovat tehneet rakennuksista kiinnostavia ja palkittujakin.

Kaavalla ahtaaseen muottiin pakottaminen esimerkiksi asuntotyyppien ja materiaalivalinnan suhteen on lyhytnäköistä. Sääntelyn järkevä kehittäminen vaikuttaa suoraan asumisen kustannuksiin. Asumisen elinkaarikustannuksiin vaikuttavat asunnon ostohinnan lisäksi merkittävästi kohtuullisina pysyvät kunnossapitokustannukset sekä energiankulutus.

Viihtyisä kaupunkiympäristö

Kotimaisesta kivestä on rakennettu viihtyisiä kaupunkeja jo vuosisatojen ajan. Kestävyytensä ansiosta monet vanhoista kivirakenteista ov…

Toimiva infra on yhteiskunnan perusta

Kivestä rakennetaan paljon muutakin kuin asuinrakennuksia. Maan päällä kulkevat tiet, kadut ja sillat sekä piilossa maan alla risteilev…

Kohtuuhintainen asuminen

Suomi on keskellä isoa muutosta. Väestö keskittyy ja yhteiskunta kaupungistuu. Kivirakentaminen on tämän murroksen ytimessä. Kaupunkia…