Toimiva infra on yhteiskunnan perusta

Kivestä rakennetaan paljon muutakin kuin asuinrakennuksia. Maan päällä kulkevat tiet, kadut ja sillat sekä piilossa maan alla risteilevät vesi- ja viemärilinjastot ovat elintärkeää infraa, joka kaikki perustuu kivirakentamisen ratkaisuihin. Nämä ratkaisut tekevät elämästä kaupungeissa turvallista, toimivaa ja miellyttävää – sellaista, johon olemme tottuneet ja jota pidämme usein itsestään selvänä.

Harvoin tulee ajatelleeksi, että kiveä on kiittäminen muun muassa maan kattavista kulkuyhteyksistä, jotka mahdollistavat työ- ja vapaa-ajan liikkumisen niin teillä kuin raiteilla sekä kävelykaduista, jotka eivät tulvi kaatosateellakaan, sillä vesi johdetaan hulevesikaivojen kautta viemäriin.

Erilaiset voimalaitokset, tunnelit ja maanalaiset tilat eivät nekään synny ilman kiveä.

Lujuus, kuormituksen- ja palonkestävyys, muokattavuus, edullisuus ja kierrätettävyys ovat kivimateriaalien keskeisiä ominaisuuksia, joiden varaan yhteiskunnan pitkäaikaisia investointeja on hyvä rakentaa nyt ja jatkossa. Kivi kestää käyttöä ja aikaa, mistä hyvänä esimerkkinä ovat betoniputket: yli sata vuotta vanhoja putkistoja on edelleen yleisesti käytössä ja toiminnassa.

Kivirakentamisen merkitystä tehokkaasti toimivan, nykyaikaisen yhteiskunnan näkökulmasta ei voi liiaksi alleviivata. Sen tärkeä rooli korostuu entisestään tulevaisuudessa kaupunkien kasvaessa ja ilmastonmuutoksen muokatessa olosuhteita entistä vaativammiksi.

Kohtuuhintainen asuminen

Suomi on keskellä isoa muutosta. Väestö keskittyy ja yhteiskunta kaupungistuu. Kivirakentaminen on tämän murroksen ytimessä. Kaupunkia…

Viihtyisä kaupunkiympäristö

Kotimaisesta kivestä on rakennettu viihtyisiä kaupunkeja jo vuosisatojen ajan. Kestävyytensä ansiosta monet vanhoista kivirakenteista ov…

Toimiva infra on yhteiskunnan perusta

Kivestä rakennetaan paljon muutakin kuin asuinrakennuksia. Maan päällä kulkevat tiet, kadut ja sillat sekä piilossa maan alla risteilev…